Máte na plotě nelegální banner? Hlavně jej nesundavejte

Máte na plotě nelegální banner? Hlavně jej nesundavejte

Bleskové vyřízení půjčky, úvěru či řešení exekucí – to inzerují reklamní plachty, které se v poslední době objevily na sedmi místech v Břeclavi. Nelegálně vyvěšené bannery byly k vidění na městských, státních i soukromých pozemcích bez jakéhokoliv povolení, uzavření nájemních smluv a v rozporu s předpisy platnými ve městě.

Jedna z těchto reklamních plachet se objevila na plotě jednoho z rodinných příslušníků naší zastupitelky Magdy Lengálové. Když zjistila, že případ není ojedinělý, na problém veřejně upozornila na sociálních sítích.

„Jsem znepokojena, že tento druh služeb je intenzivně propagován právě v této nelehké době navíc nelegálně, v rozporu se Zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,“ říká Magda Lengálová. „Ačkoliv jste majitelem dotčené nemovitosti, je ale potřeba vědět, že reklamní plachtu nemůžete odstranit jen tak. Doporučuji, aby se občané v těchto případech obrátili na městskou policii, která jim pomůže zbavit se banneru v souladu se zákonem,“ dodává pirátská zastupitelka.

Protiprávní umisťování bannerů je pravděpodobně běžnou praxí ostravské společnosti Refihos s.r.o., která za bannery stojí. Kromě Břeclavi se reklamní plachty objevily i v dalších městech na jihu České republiky jako je Mikulov či České Budějovice. Ani tam se společnost se souhlasy vlastníků příliš netrápila. Přestože byli jednatelé společnosti několikrát vyzváni k odstranění plachet, ve všech případech označili umístění bannerů za omyl a ani následně je neodstranili.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.