Marek Fišer: Co se povedlo v oblasti kultury a co bychom rádi dokončili

20. září 2022
Marek Fišer: Co se povedlo v oblasti kultury a co bychom rádi dokončili

Radní pro kulturu Marek Fišer a pětka naší kandidátky do Zastupitelstva města Brna rekapituluje, co se pod jeho vedením v brněnské kultuře povedlo, i to, co by Piráti v příštím volebním období rádi dokončili.

Co se povedlo?
vyřešili jsme spory s architekty i majetkoprávní záležitosti s Hotelem International a získali stavební povolení na stavbu Janáčkova kulturního centra

 • zřídili jsme veřejnou sbírku na pořízení varhan do Janáčkova kulturního centra
 • se zapojením veřejnosti jsme vypracovali a odevzdali přihlášku do soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028
 • dokončili jsme rekonstrukci a obnovu technologií v Kině Art, dovybavili Dům Umění a kompletně obnovili jevištní technologie v Redutě a postupně modernizovali ústředí i pobočky Knihovny Jiřího Mahena
 • podpořili jsme nezávislé organizace v kultuře v době corona-krize
 • reakcí na corona-krizi jsme podpořili zaměstnanost v kultuře a oživili centrum města
 • podpořili jsme zákonné zvýšení platů pracovníků v kultuře navýšením financí pro příspěvkové organizace místo propouštění zaměstnanců (2019, 2020, 2022)
 • navýšili jsme finance v dotačních programech pro nezávislou kulturu z 30 na 40 milionů korun, zřídili jsme nový investiční dotační program na nákup techniky a hudebních nástrojů
 • podpořili jsme rozvoj stávajících úspěšných festival (Měsíc autorského čtení, Groove Brno...) a umožnili jsme vznik nových (Pop Messe, Štetlfest, Trutnoff BrnoOn, Brasil fest)
 • navýšili jsme příspěvek města do Jihomoravského filmového nadačního fondu z 5 na 8 milionů korun
 • podpořili jsme rozvoj kulturně sociálních projektů pro děti jako např. On Stage
 • v reakci na dění v Bělorusku jsme podpořili vznik Ambasády nezávislé Běloruské kultury na Centru exp. divadla
 • finančně jsme restartovali komunitní aktivity jako filmový festival Brněnská 16 v kině Art
 • vytvořili jsme Oddělení koncepce a rozvoje na Odboru kultury, schválili jsme první Akční plán strategie kultury
 • zřídili jsme web dotace.brno.cz, zjednodušili a ztransparentnili proces rozdělování dotací
 • zlepšili jsme komunikaci Odboru kultury – zřídili jsme nový web kultura.brno.cz , vydáváme pravidelný newsletter, spravujeme facebookovou stránku fb.com/brnoculture, - uspořádali jsme několik veřejných setkání v rámci Brněnského kulturního fóra (dříve parlamentu)
 • vytvořili jsme jazykové mutace pro BAM (Brněnský architektonický manuál) a další rozvoj tohoto projektu
 • spustili jsme projekt socharske.brno.cz se stezkami mapující architekturu ve veřejném prostoru
 • vytvořili jsme projekt plugandplay.brno.cz zjednodušující administrativu při pořádání veřejných akcí
 • dokončili jsme projekt Kulturní mapy Brna
 • přislíbili jsme podpořit 21 miliony rozvojový projekt kreativního centra CO.LABS na Kounicově, který má ambici získat dotaci z Národního plánu obnovy
 • získali jsme 39 milionů dotace z Norských fondů na obnovu Arnoldovy vily

Co bychom rádi dokončili?

 • Janáčkovo kulturní centrum
 • rekonstrukci Centra experimentálního divadla na Zelném trhu
 • jednání s Ministerstvem kultury o adekvátní finanční podpoře projektu Evropské hlavní město kultury. Do soutěže Evropské hlavní město kultury jsme vymysleli řadu udržitelných a komunitních aktivit, které Brno potřebuje a proto chceme ty nejdůležitější z nich realizovat bez ohledu na výsledek soutěže

Celý program pro brněnskou kulturu naleznete zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.