Magda Lengálová: Odhalili jsme závažné pochybení, zvažujeme trestní oznámení

19. května 2020
Magda Lengálová: Odhalili jsme závažné pochybení, zvažujeme trestní oznámení

Na středečním zastupitelstvu oznámili břeclavští Piráti záměr podat trestní oznámení ve věci možného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek{:target="_blank"}. Magda Lengálová, pirátská zastupitelka a členka kontrolního výboru, totiž odhalila závažné pochybení a díru v metodice plánování a realizace investic města.

„Na jednání Zastupitelstva města Břeclavi v prosinci 2017 byl schválen rozpočet města včetně investičních akcí na rok 2018. Součástí předložených investičních akcí byl záměr Městské koupaliště – multifunkční odpočinkové plochy, který byl ve finančním plánu oceněn na 8 milionů Kč, a to i přesto, že už na konci října 2017 bylo dle dodané projektové dokumentace zřejmé, že se náklady pouze na saunové centrum vyšplhají na více jak 17 milionů korun bez daně,“ popisuje investici Magda Lengálová. Zastupitelstvo tehdy tedy schválilo záměr na investici ve výši necelých 50 % odhadovaných nákladů. „Tehdy jsme v zastupitelstvu nebyli, ale kdyby ano, pro takový návrh bychom rozhodně nehlasovali,“ uvádí Magda Lengálová.

Jak je celá věc netransparentní ukazuje i další vývoj. „Zatímco zastupitelé schválili v prosinci záměr ve zmiňované výši, hned pár týdnů na to, 10. ledna 2018, na tehdejším jednání Rady města Břeclavi, bylo schváleno vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum, přičemž v důvodové zprávě pro zasedání rady města stálo: Zastupitelstvo města Břeclavi na svém 23. zasedání konaném dne 11. 12. 17 schválilo akci Městské koupaliště – multifunkční odpočinkové plochy do investičních akcí města pro rok 2018. Součástí této investiční akce je nové parkoviště s in-line stezkou, úprava sportovních hřišť a rovněž i rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost Design4function s.r.o., která zpracovala položkový rozpočet s celkovými náklady 20.732.937 Kč vč. DPH.,“ pokračuje Magda Lengálová a dodává: „Projektová dokumentace zmiňovaná v důvodové zprávě zpracovaná v říjnu 2017, se však týkala pouze projektu rozšíření bazénové haly o zmiňované saunové centrum a nezahrnovala již nové parkoviště s in-line stezkou a úpravu sportovních hřišť dle původního projektu.“

Kromě toho, že sdružení Mladí a neklidní, jehož jsou břeclavští Piráti součástí, hodlají na základě právní analýzy podat v této věci trestní oznámení, chtějí řešit metodiku zadávání veřejných zakázek a upravit mechanismy pro investice tak, aby nedocházelo k podobným případům. „Přijde mi, jemně řečeno, velmi nešťastné, že se tehdy k navýšení rozpočtu na investici nemohli vyjádřit zastupitelé, kteří neseděli v Radě města Břeclavi, ale také občané města. Jde totiž o veřejné peníze, ne kasičku vedení, se kterým si může nakládat, jak se mu zlíbí,“ uzavírá Magda Lengálová s tím, že již připravuje podněty pro zvýšení transparentnosti fungování radnice.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.