Lukáš Dubec: Současný stav je příležitost. Nesmíme ale rezignovat na ochranu soukromí

8. dubna 2020
Lukáš Dubec: Současný stav je příležitost. Nesmíme ale rezignovat na ochranu soukromí

V této složité době záleží na každém z nás. Svým chováním ovlivňujeme nejen to, jak tuto krizi zvládneme, ale také následující vývoj. A je jen na nás, zda využijeme příležitost těžit z aktuálního stavu to pozitivní, co v budoucnu bude fungovat jako naprosto běžná a zavedená praxe.

Prioritou musí být zajištění chodu a udržitelnosti infrastruktury a služeb

Opatření, která u nás jsou nebo byla zavedena, začínají pomalu vykazovat určité úspěchy ve směru toho dostat situaci pod kontrolu. Vnímám to jako velmi podstatné a pozitivní, protože nám to poskytne momentálně to nejcennější – čas. Čas na přípravu, který nesmíme promrhat. Prioritou musí být zajištění chodu a udržitelnosti důležité kritické infrastruktury a potřebných služeb. Naše zdravotnictví se musí připravit na situaci, že dojde k předpokládanému nárůstu nakažených, kteří budou potřebovat hospitalizaci. To znamená zkapacitnit vyhrazená lůžka pro dané potřeby, zajistit dostatek personálu a dostatečné zásobení léky a osobními ochrannými pomůckami. Snažit se tedy předejít situaci, která je k vidění u nejvíce zasažených zemí v EU. Přehlcení zdravotnictví až do stavu, kdy není možný standardní chod zdravotnických zařízení.

Nedostatečná akceschopnost státu je nahrazena lidskostí. Ale bude to stačit?

Roušky, štíty, masky… Jako národ jsme ukázali, že umíme pomoct a semknout se. Že se dokážeme uskromnit a omezit se i v osobních svobodách, při ochraně zdraví těch nejohroženějších z nás. Vznikly nejrůznější iniciativy, ať už vyvolané jednotlivci nebo spolky či uskupeními, které poskytují nejen materiální podporu, ale i další formy jiné pomoci, která je momentálně potřeba. A to je skvělé. Předpokládám ale, že s délkou omezení a s tím, jak se budou kumulovat dopady karantény na nás všechny, bude solidarita postupně klesat. Proto je nezbytné co nejdřív přijít s účinnými mechanismy, jak tuto virovou pandemii překonat.

Dopad na ekonomiku

Dopad krize na ekonomiku? Jde o velmi složitý a komplexní problém a rozhodně to vnímám jako velmi důležitou věc. Nejen já, Piráti ve Sněmovně se svou činností a návrhy snaží{:target="_blank"}, aby ty dopady byly co nejméně bolestivé a aby nebyly zneužity ve prospěch pár velkých firem. Jasné je, že se musíme připravit na další hospodářskou krizi, která Česko, EU a pravděpodobně velkou část světa, zasáhne. A musíme tuto skutečnost reflektovat také do změn, které chceme zavést na úrovni kraje.

Opatření ze strany státu

Vzhledem k návaznosti na řešení zaváděná ze strany státu, zmíním jen to dle mne nejzásadnější. To, o co by mělo jít nám všem, je co nejrychlejší návrat do běžného chodu ekonomického života. Jedině tak dokážeme zajistit nějakou udržitelnou úroveň našeho systému a života a neuvrhneme na sebe něco, co se na nás dlouhodobě ekonomicky podepíše. Jistě bude velice těžké se popasovat i jen s dopady současné karantény, ale čím rychleji se vrátíme do nějakého pomyslného normálu, tím to bude snazší.

Co teď dál?

V první řadě by nám mělo jít hlavně o dosahování vysoké efektivity v boji s virem. Ať už monitorováním, lokalizací a nebo vyhodnocováním výskytu viru a jeho šíření. To je cesta, jak získat situaci pod kontrolu.

Chytrá karanténa nesmí být na úkor ztráty soukromí a ohrožení bezpečnosti

Od konce března byl v Jihomoravském kraji spuštěn testovací režim opatření, které nese název "chytrá karanténa". Jedná se o to, že se za pomocí mobilních dat a bankovních plateb dá dohromady vzpomínková mapa u lidí, kteří mají COVID-19. Tzn. že se pomocí takto získaných dat zjistí, kde se dotyčný nakažený pohyboval a v návaznosti na tuto pohybovou mapu pak půjde snadněji určit, s kým dalším přišel do styku. Tyto další osoby by měly být dále dohledány, měly by být testovány a mělo by u nich dojít ke stejnému postupu v trasování. Předpokládaným budoucím stavem by mělo být tedy to, že se bude testovat efektivně a smysluplně, což je v situaci nedostatku testovacích sad podstatné.

A ať tedy chceme nebo nechceme, stojíme na rozcestí, kdy ona potřebná efektivita hraničí právě se ztrátou některých našich svobod. Nutno podotknout, že to, co se spustilo v Jihomoravském kraji, je založené na bázi dobrovolnosti, tzn. že osoba, která by měla být takto trasována několik dní zpětně k tomu musí dát svůj souhlas.

Jak se k tomuto postavit? Myslím si, že rozhodně čelem. Když se podíváme na jiné státy, které toto trasování provádějí, ukazuje se, že je to efektivní způsob boje s nákazou. Mnohdy je to prováděno ne zrovna na bázi dobrovolnosti sledovaných osob. Důležitá je však v tomto vlastní zkušenost, kterou zatím nemáme a zvolená varianta jak ji získat, je dle mě určitou cestou pro náš vývoj.

Pokud vyhodnotíme v nejbližších dnech, že nasazení modelu „chytré karantény“ je efektivní, mělo by dojít k jeho nasazení pro celou ČR. Otázkou zůstává, zda je už teď vůbec možné cokoli hodnotit, protože se objevují informace{:target="_blank"}, že zatím „chytrá karanténa“ nebyla rozjeta v plném rozsahu a pojí se s tím určité problémy.

V jaké formě tedy bude zavedena v dalších krajích nelze s jistotou určit, protože se celá situace vyvíjí za pochodu, stejně jako postupy řešení současné situace. Dost důležité bude to, jak budeme navzájem spolupracovat a jak k tomu přistoupíme.

Pokud by mělo dojít k plošnému nasazení „chytré karantény“ tak, že k trasování nebude potřeba souhlas dotyčné osoby, je třeba se hlasitě ozvat a mít se na pozoru. A trvat na tom, aby nám odpovědní činitelé (vláda, krizový štáb...) jasně řekli, jak by taková karanténa měla vypadat, kdy by měla skončit, jak bude nakládáno se získanými daty. I to slíbil ohlídat poslanec Tomáš Vymazal, který předsedá komisi pro kontrolu odposlechů. Právě pod tuto komisi by měla připadnout kontrola průběhu “chytré karantény”.

V tuto chvíli je však třeba hlavně myslet pozitivně. Vzít si do budoucna ze současné situace ponaučení a různá řešení pak vhodně aplikovat. To je i náš cíl pro následující týdny, měsíce a roky z úrovně obcí, měst, kraje a Parlamentu. Držte se a opatrujte se!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.