Lukáš Dubec: Jižní Morava má funkční recept na boj proti suchu

Lukáš Dubec: Jižní Morava má funkční recept na boj proti suchu

Díky několika posledním horkým létům si většina z nás začala uvědomovat, že změna klimatu je reálným problémem nejen kdesi ve vzdálených zemích. Klepe neodbytně na dveře i u nás. Zejména na jižní Moravě se posledních pár let potýkáme s řadou problémů, které s sebou klimatická změna přináší. Dokonce jsme se dostali do fáze, kdy je pro řadu obyvatel v menších obcích voda z kohoutku v letním období luxusem. Právě nedostatek vody nás zasahuje nejvíc. Dříve či později hrozí, že Jihomoravský kraj by v případě nečinnosti mohl prostě zůstat “na suchu”.

Zadržení vody v krajině je klíč k úspěchu

Na kraji jsme si moc dobře vědomi nepříznivých předpovědí ohledně schopnosti krajiny na jižní Moravě zadržovat vodu. Proto jsme iniciovali projekt na vytipování lokalit, kde by do budoucna mohly vzniknout malé vodní plochy. Konkrétně se jedná místa, kde lze vybudovat mokřady, tůně, obnovit rybník nebo rozvětvit koryta povrchových toků a zadržet v krajině vodu, která jinak bez užitku odteče pryč. Díky spolupráci s firmou Geotest nyní máme k dispozici seznam 800 lokalit, které mají potenciál zastavit vysychání regionu právě díky budování tzv. malých vodních ploch.

Tipy na 800 míst, díky kterým nezůstane jižní Morava na suchu

Analýza v první řadě vytipovala vhodné lokality pomocí moderních datových systémů a dalších dostupných dat, které jsou součástí projektu. V další fázi propojila informace spojené s přírodními poměry s podněty od starostů obcí. Velké množství vhodných lokalit ale zredukoval průnik prvotní analýzy s vrstvou majetkových poměrů.

Spolupráce se starosty bude klíčová

Jak jsem už zmínil - součástí analýzy byl i dotazníkový sběr podnětů od starostů jihomoravských obcí, kteří pomohli identifikovat vhodná místa. Díky své lokální znalosti sami vytipovali na tři stovky možných lokalit. Byli ale také nápomocni při hodnocení vhodnosti dalších 500 námi vytipovaných míst. I o dalším osudu slibně nastartovaného projektu bez nadsázky rozhodnou právě jejich obce. Za kraj jim poskytneme maximální podporu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.