Kybernetický prostor Brna ochráníme!

Kybernetický prostor Brna ochráníme!

S rostoucí mírou digitalizace je třeba dbát na bezpečnost zpracovávaných dat, protože je s tím spojeno i vyšší riziko kybernetických útoků. Jejich cílem se v poslední době stávají nejen úřady, ale třeba i nemocnice a další strategické instituce. Ve snaze těmto kybernetickým hrozbám a útokům předcházet, rozhodli jsme se posílit své kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Koordinace přístupu ke kyberbezpečnosti magistrátu, městských částí, ale i společností a příspěvkových organizací bude od 1. 1. 2022 zajišťovat nově zřízená Kancelář kybernetické bezpečnosti, a nahradí tak současnou Kancelář rozvoje kybernetické bezpečnosti. Nově zřízený útvar bude disponovat širšími pravomocemi a vyšším personálním obsazením. Hlavními cíli bude především nastavení jednotné metodiky v rámci celého městského ekosystému a zajištění nákupu kompatibilních technologií a tím i podstatnou úsporu finančních prostředků. Konkrétně dojde od 1. 1. 2022 ke zrušení 1 a vytvoření 2 nových funkčních míst na Úseku 2. náměstka primátorky,“ dodal náš náměstek Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

<h2>Jak to bude nově fungovat?</h2>

Co se týče samotné pracovní náplně nově zřízené funkce koordinátora kybernetické bezpečnosti bude částečně shodná s rušeným místem koordinátora řízení kybernetické bezpečnosti. Navíc však bude doplněna o některé činnosti související s koordinací dalších agend nově svěřených Kanceláři Organizačním řádem MMB, jako je například kontrola provozu datových center nebo ochrana vnitřní sítě na rozhraní připojení k internetu.

Sídlo Kanceláře kybernetické bezpečnosti bude zajištěno v prostorách Technických sítí Brna (TSB). Nejen, že se jedná o vhodné prostory, které momentálně magistrát postrádá, ale zároveň se zde nabízí možnost operativního kontaktu s TSB v případě jakéhokoliv závažnějšího incidentu. Právě TSB zajišťují pro město klíčové služby, a to ať už se jedná o samotná datacentra, tak například odbornou kapacitu na danou problematiku v roli Architekta kybernetické bezpečnosti.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.