S rostoucí mírou digitalizace je třeba dbát na bezpečnost zpracovávaných dat, protože je s tím spojeno i vyšší riziko kybernetických útoků. Jejich cílem se v poslední době stávají nejen úřady, ale třeba i nemocnice a další strategické instituce. Ve snaze těmto kybernetickým hrozbám a útokům předcházet, rozhodli jsme se posílit své kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Koordinace přístupu ke kyberbezpečnosti magistrátu, městských částí, ale i společností a příspěvkových organizací bude od 1. 1. 2022 zajišťovat nově zřízená Kancelář kybernetické bezpečnosti, a nahradí tak současnou Kancelář rozvoje kybernetické bezpečnosti. Nově zřízený útvar bude disponovat širšími pravomocemi a vyšším personálním obsazením. Hlavními cíli bude především nastavení jednotné metodiky v rámci celého městského ekosystému a zajištění nákupu kompatibilních technologií a tím i podstatnou úsporu finančních prostředků. Konkrétně dojde od 1. 1. 2022 ke zrušení 1 a vytvoření 2 nových funkčních míst na Úseku 2. náměstka primátorky,“ dodal náš náměstek Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

<h2>Jak to bude nově fungovat?</h2>

Co se týče samotné pracovní náplně nově zřízené funkce koordinátora kybernetické bezpečnosti bude částečně shodná s rušeným místem koordinátora řízení kybernetické bezpečnosti. Navíc však bude doplněna o některé činnosti související s koordinací dalších agend nově svěřených Kanceláři Organizačním řádem MMB, jako je například kontrola provozu datových center nebo ochrana vnitřní sítě na rozhraní připojení k internetu.

Sídlo Kanceláře kybernetické bezpečnosti bude zajištěno v prostorách Technických sítí Brna (TSB). Nejen, že se jedná o vhodné prostory, které momentálně magistrát postrádá, ale zároveň se zde nabízí možnost operativního kontaktu s TSB v případě jakéhokoliv závažnějšího incidentu. Právě TSB zajišťují pro město klíčové služby, a to ať už se jedná o samotná datacentra, tak například odbornou kapacitu na danou problematiku v roli Architekta kybernetické bezpečnosti.