Kreativní projekty na scénu!

Kreativní projekty na scénu!

Brněnští radní schválili nový dotační program pro umělce a podnikatele v kulturně-kreativních odvětvích. Budou moci získat jednorázovou podporu na umělecké a vzdělávací projekty{:target="_blank"}.

Díky pomoci města v rámci nového dotačního programu nyní bude pro nové podnikatele snazší vstoupit na trh nebo expandovat do zahraničí. Dotační program zapadá do brněnské tradice podpory kreativců - letos jsme naostro otevřeli kreativní hub KUMST, který mimo jiné umožňuje navazovat kontakty a rozvíjet další spolupráci.

„Podpoře kulturně-kreativních odvětví se město Brno věnuje od roku 2010, zavedení nového transparentního podpůrného dotačního programu tak navazuje na tyto předchozí aktivity. Dotacemi podpoříme hlavně kreativní odvětví založená na osobité tvorbě a originalitě - a hlavně přispívající do širší ekonomiky města. Oceníme projekty s co největším přínosem v technologických i ne-technologických inovacích,“ uvedl k tomu náš náměstek Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

O finanční podporu mohou žádat jednotlivci či firmy z kulturně-kreativních odvětví, například z oblasti architektury, her a videoher, UX designu, módního designu, multimédií, informačních a komunikačních technologií, řemesel apod. Tento seznam se bude měnit dle každoročních potřeb města.

Jejich projekty musí spadat do jedné z těchto oblastí:

  • propagace: přehlídky, expo-business akce, odborné veletrhy apod.
  • edukace: výstavy, odborné přednášky nebo například sympozia,
  • veřejný prostor: podpora retailu, designové instalace, boj proti vizuálnímu smogu ve veřejném prostoru,
  • specifické projekty dle aktuálního zadání města: momentálně například reakce na pandemii Covid-19, upcycling nebo tvorba her a videoher.

„Roční rozpočet dotačního programu na rok 2022 se předpokládá v celkové výši jednoho milionu korun. Minimální výše udělené dotace na jeden projekt bude činit 30 tisíc a maximální výše pak 200 tisíc,“ doplnil Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Výzva pro předložení projektů bude vyhlášena do konce září 2021. Veškeré informace budou zveřejňovány a aktualizovány na webu dotace.brno.cz{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.