Krátce: Rok v koalici v Břeclavi? Transparentnost, kultura a městský architekt

12. února 2020
Krátce: Rok v koalici v Břeclavi? Transparentnost, kultura a městský architekt

Petr Vlasák a Magda Lengálová jsou za Piráty součástí hnutí Mladí a neklidní, které na podzim 2018 vyhrálo komunální volby v Břeclavi. Nejprve skončili v opozici, ale tehdejší koalice nevydržela ani 3 měsíce a už přišla změna. Tentokrát i s Piráty ve vedení{:target="_blank"}. A co se zatím za rok povedlo?

„Iniciovali jsme zřízení redakční rady, která napravila přílišnou zpolitizovanost dlouhodobě kritizovaného břeclavského měsíčníku Radnice, jenž v kvalitě a objektivitě měststkých zpravodajů skončil podle spolku Oživení na předposledním místě (64. místě) z hodnocených periodik v ČR,“ informuje Magda Lengálová.

„S pozitivním ohlasem se setkala i nově vytvořená prázdninová kulturní nabídka v prakticky nevyužitém parku u nádraží, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s břeclavským muzeem,“ říká Petr Vlasák, který má jako radní v gesci kulturu a cestovní ruch.

„Máme velkou radost, že se podařil naplnit i bod programu ohledně zřízení pracovního místa pro městkého renomovaného architekta. Ten se již věnuje koncepčním řešením u dlouhodobě opomíjených částí našeho města,“ doplňuje Magda Lengálová.

Jejich práci na radnici v Břeclavi můžete sledovat také na FB stránce MS Slovácko{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.