Kontaktní centrum Vlhká předchází sociální izolaci i šíření koronaviru

Kontaktní centrum Vlhká předchází sociální izolaci i šíření koronaviru

Členky a členové pirátského Krajského expertního týmu sociální politiky a zdravotnictví navštívili Kontaktní centrum pro lidi bez domova Vlhká{:target="_blank"}. Tento specifický typ sociální služby je právě v době pandemie důležitým faktorem pro snížení šíření onemocnění COVID-19.

Kontaktní centrum vzniklo téměř před rokem pod taktovou Společnosti Podané ruce o.p.s. a jeho posláním je snižování zdravotních a sociálních rizik lidí v nepříznivé sociální situaci. Zároveň poskytuje podporu a motivuje klienty ke změně životního stylu, čímž také napomáhá ochraně veřejného zdraví.

Centrum za téměř rok existence slaví první úspěchy, a to v různých aspektech života, například:

  • 9 klientů díky pracovníkům centra brigádně pracuje
  • v souvislosti s centrem se povedlo omezit výjezdy záchranné služby i policie
  • ulice jsou čistší a pracovníci evidují méně stížností
  • desítkám klientů centrum pomohlo snížit spotřebu alkoholu, jednotkám pomohlo abstinovat úplně

Kontaktní centrum Vlhká aktuálně řeší nedostatek ručníků a oblečení včetně spodního prádla, dek či spacáků. Pracovníci by zároveň ocenili síť na nohejbal a míče, protože klienti mohou mimo běžnou činnost využívat i volnočasové zázemí centra včetně sportovního areálu nebo knihovny.

Pokud máte zájem pomoci Kontaktnímu centru pro lidi bez domova, neváhejte je kontaktovat prostřednictvím: e-mailu: kcentrum.vl@podaneruce.cz<br /> telefonního čísla: 770 168 177

Za provedení areálem děkujeme jeho vedoucímu a sociálnímu pracovníkovi Vojtěchu Dvořákovi, jeho zástupci Janu Havlovi a vedoucí Divize odborných služeb Jihomoravského kraje Petru Blažkovi.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.