Komentář Šimona Foučka: zrušme nevýhodnou rámcovou smlouvu Znojma. Řešením jsou otevřená výběrová řízení

Komentář Šimona Foučka: zrušme nevýhodnou rámcovou smlouvu Znojma. Řešením jsou otevřená výběrová řízení

Před nějakou dobou jste si na facebookovém profilu Znojemských Pirátů{:target="_blank"} mohli přečíst o kontrole chodníků na náměstí Armády. Psali jsme o tom, že město Znojmo převzalo nové chodníky ve špatném stavu, i o tom, že tato zakázka, v rozsahu přes milion Kč, byla zadána bez výběrového řízení.

Vedení města na výsledky kontroly v podstatě nereagovalo. Nechali jsme tedy všeho být a smířili se s netransparentními podmínkami při zadávání tohoto typu veřejných zakázek? Nikoliv! V minulém týdnu jsme odeslali Radě města Znojma návrh o vypovězení smlouvy se společností FCC Znojmo s.r.o.. Tato smlouva zavazuje město Znojmo objednávat zakázky určitého typu u společnosti FCC bez výběrového řízení, například právě opravy chodníku.

Proč chceme tuto smlouvu zrušit? Účel smlouvy byl podle našeho názoru jiný, než jak je využívána v současné době. Smlouva měla poskytnout městu možnost objednávat drobné opravy u společnosti FCC, kterou spoluvlastní, za přesně stanovené a předvídatelné ceny při nižší administrativní zátěži. Byla však užita i k zadání výše zmíněné zakázky na chodník. Tato zakázka však už nebyla nijak drobná, objemem prací přesáhla 1 milion Kč. V minulých týdnech jsme však zaznamenali, že na stejný typ zakázky město Znojmo zakázku nezadalo v režimu smlouvy se společností FCC, ale vypsalo výběrové řízení. Takové řešení je samozřejmě správné, vzniká zde však zmatek ohledně toho, jak se má postupovat.

Takový stav je nevyhovující. Navrhli jsme tedy výpověď současné smlouvy. Její vypovězení přinese větší přehled o zadávání veřejných zakázek. Ubyde tak prostor k manévrování a schovávání zakázek za rámcovou smlouvu. V budoucnu se chceme zaměřit i na jiné podobné smlouvy a pokračovat tak v zprůhledňování systému zadávání veřejných zakázek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.