Komentář Petra Vlasáka: Dokumentační centrum holocaustu na jižní Moravě - projekt, o který stojí za to zabojovat

Komentář Petra Vlasáka: Dokumentační centrum holocaustu na jižní Moravě - projekt, o který stojí za to zabojovat

Na jižní Moravě se něco chystá. Něco, co kraj dalece přesahuje a má ambici mazat hranice mezi minulostí, porozuměním současnosti a vnímáním budoucnosti. Konkrétně hovořím o plánovaném Dokumentačním centru holokaustu na Moravě.

Toto téma totiž rozhodně není vyčerpané zaprášenou expozicí věnující se hrůzám holokaustu. Jsem přesvědčený, že je extrémně důležité období holokaustu připomínat právě na Moravě, která je s historickou přítomností Židů pevně spojena, ale až na pár pionýrských projektů není příliš zmapována. Právě díky židovské komunitě jižní Morava zažila v minulosti nevídaný růst a rozvoj, o kterém ale není v širším povědomí Jihomoravanů stopa. A právě to chce tento projekt změnit.

Na projekt se lze dívat různou optikou. Coby předseda kulturní komise na kraji vnímám jako zásadní plánovaný přístup k expozici, která má být pro návštěvníky, a to zejména pro mladé ročníky, nezapomenutelnym prožitkem.

Vzpomínám si, jak jsem byl jako učitel s výpravou základních škol v Mauthausenu a styděl jsem se za některé znuděné studenty, kteří si dělali selfie u plynových komor. Dávné hrůzy už pro ně nejsou představitelné a zajímavé. Stejně tak, jako učitel, vím, že téma pravicového extremismu či popírání holocaustu je naopak aktuální i mezi mladšími ročníky. Věřím proto, že návštěva moderně pojatého centra holokaustu na jižní Moravě by mohla pohnout i s těmi nejotrlejšími. A vzhledem k velkoryse pojatému záměru se domnívám, že by měla i zahraniční přesah.

Jaké jsou tedy základní parametry uvažovaného projektu?

Mělo by se jednat o polyfunkční budovu na místě dnešního parkoviště u Grandu. Místo je vybrané záměrně, protože se nachází v oblasti bezprostředně spojené s historickou přítomností Židů v Brně.

Krom muzejní části a expozic by ji měl tvořit živý společenský sál pro 100-120 lidí. Zakomponovaná by měla být i pobočka Mahenovy knihovny a volnočasové středisko pro děti. Klíčové je vypsání mezinárodní architektonické soutěže, která by této nevšední myslence zajistila i nevšední formu. Zkrátka máme možnost na jižní Moravě vybudovat muzeum, které má potenciál být tím nejmodernějším u nás.

Teď před námi leží praktičtější otázky - a to zejména zafinancování projektu. Samotná výstavba centra se pohybuje mezi 650-750 miliony Kč. Je jasné, že takovou částku zajistí jen vícezdrojové financování od státu, Evropské unie a především od zahraničních nadací a fondů.

V případě Jihomoravského kraje by se mělo jednat o spolupráci na uspořádání mezinárodní architektonické soutěže částkou 5 milionů Kč z rozpočtu pro rok 2022. Posléze by pak mělo jít o finanční závazek 500.000 Kč ročně na provozní náklady spojené bezprostředně s činností směřující k zbudování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě.

Za pirátský zastupitelský klub mohu říct, že tento projekt rádi podpoříme. Díky Dokumentačnímu centru holokaustu a židovské přítomnosti na Moravě totiž můžeme pochopit své kořeny v minulosti, jejich vliv na současnost a lépe se starat o to, jak bude vypadat naše budoucnost.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.