Komentář Pavla Nevrkly: Nekoncepční návrh parkovacího domu na znojemském náměstí Svobody

Komentář Pavla Nevrkly: Nekoncepční návrh parkovacího domu na znojemském náměstí Svobody

Počátkem května se vedení města Znojma pochlubilo návrhem parkovacího domu na náměstí Svobody. Je sice chvályhodné, že město chce řešit dlouhotrvající problém s parkováním ve svém středu, ale současný záměr je zcela nevhodný.

Náměstí Svobody je komplikovaný prostor a parkovací dům by neměl zaujímat tak výsadní místo. Prvně se musí vyřešit veřejný prostor a urbanismus náměstí, které je náměstím už jen svým názvem, včetně umístění potenciálních parkovacích ploch. Nesmíme zapomenout, že se jedná o jedno z nejvytíženějších míst a také vstup do města.

Stavba parkovacího domu bez kontextu

K podobě náměstí v roce 2009 proběhla architektonická soutěž, jejíž výsledkem byl návrh městotvorné „víceúčelové čtvrti“. Pokud zadání původní soutěže z roku 2009 nevyhovuje současným požadavkům, tak se má vypsat soutěž s novým upraveným zadáním. Až posléze je možné řešit samotný dům. Na (jeho) stavbu, jejíž cenu město odhaduje na 170 milionů, by měla proběhnout otevřená architektonická soutěž, která by nabídla plejádu různých řešení a bylo by možné za pomoci odborné poroty vybrat to nejlepší. Zadání je samozřejmě možné sloučit, ale není možné řešit takto zásadní dům bez jeho okolí.

Parkovací dům jako "zabiják" veřejného prostoru

Musíme si však položit otázku, zda-li je pro naše město taková gigantická monofunkční struktura vůbec vhodná. Tato budova bude dlouholetou součástí tohoto zásadního prostoru předpolí historického centra na náměstí Svobody. Parkovací dům tohle místo ubíjí. Mezi průtahem a domem vzniká nehostinný úzký chodník podél desítky metrů dlouhé prázdné zdi. Taková místa do města nepatří. Město si teď narychlo objednalo u stejného architekta, aby se zabýval i okolním veřejným prostorem, což je úplně převrácený postup…

Znojmo má alternativu

Ze zveřejněných studií také plyne, že dvě varianty parkovacích domů na ulici Boční (u Agrodomu) nabízí podobnou či vyšší kapacitu. Taková poloha parkovacího domu navíc dává větší smysl, pokud se zamyslíme nad koncepčním plánování města jako celku. Město je třeba budovat obytné, s živým parterem plným služeb a mnohoúčelové - město, které naplňuje všechny potřeby od bydlení, nakupování a v neposlední řadě i parkování.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.