Komentář Lukáše Dubce: Zvedneme téma životního prostředí díky společenství firem, škol a odborných organizací

Komentář Lukáše Dubce: Zvedneme téma životního prostředí díky společenství firem, škol a odborných organizací

Jihomoravský kraj má jako jednu ze svých priorit podporu osvěty a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Dlouhou dobu byly primárními prostředky k naplňování těchto cílů vzdělávací programy ekologických organizací a dílčí aktivity školských zařízení.

Je jasné, že to už dnes nestačí. Poučen a inspirován příkladem španělského Biskajska, chci na jižní Moravě vytvořit tzv. “klastr” pro životní prostředí, neboli společenství odborných neziskových organizací, firem a škol, to vše pod záštitou a supervizí Jihomoravského kraje.

Sdílením know-how k pokroku

Zatímco na školách není doporučováno opisovat z celkem pochopitelných důvodů, domnívám se, že v rámci strategie v oblasti životního prostředí bychom se příkladů dobré praxe měli bez okolků chopit a realizovat kvalitní projekty i u nás. Zmíněný biskajský klastr Aclima, se kterým jsem absolvoval první kola schůzek a seminářů, je nejstarším (a tedy nejzkušenějším) v Evropské unii. Sdružuje 4700 profesionálů ze všech společenských sfér a své partnery má ve 38 zemích světa. Byl bych velice rád, kdyby byl Jihomoravský kraj jedním z dalších. Firmy, školy, i neziskové organizace v rámci Aclimy řeší již 20 let klíčové environmentální otázky společně. Důsledkem je mimo jiné pestrá směs pobídek pro “zelené” firmy nebo kvalitní výukové programy pro studenty všech věkových kategorií.

Máme partnery k diskusi

Dobrou zprávou je, že na jižní Moravě idea společenství, které bude koordinovaně řešit otázky týkající se proměny životního prostředí kolem nás, našla své podporovatele prakticky okamžitě. Logickým partnerem pro kraj je školské zařízení Lipka, která patří mezi největší a nejstarší školské organizace v oblasti životního prostředí u nás. Velmi otevřeně se k možné spolupráci staví Mendelova univerzita. Za sebou mám i první schůzky s environmentálně odpovědnými firmami z Jihomoravského kraje.

Zdá se, že nabídka spolupráce a záštity ze strany kraje je pro potenciální partnery atraktivní. Jsem rád, právě v tom já dlouhodobě spatřuji roli kraje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.