Komentář Jiřího Hlavenky: Projekty přeshraniční spolupráce pomáhají stříhat neviditelné dráty na hranicích

Komentář Jiřího Hlavenky: Projekty přeshraniční spolupráce pomáhají stříhat neviditelné dráty na hranicích

Existují relevantní informace o tom, že příhraniční regiony mají obtížnější cestu k úspěchu než ty vnitrozemské. Hranice přetrvává jako bariéra, do příhraničních regionů se málo investuje a turistika vše nevynahradí.

To se netýká jen nás. Podobný problém mají regiony i na druhé straně hranice - navíc pro naše rakouské sousedy nebylo zrovna snadné žít vedle země, kterou od nich oddělovaly dráty. Ty pěstování vzájemné spolupráce rozhodně nepřály. A i když utekla řada let, mentální bariéry jsou jsou tu s námi bohužel stále.

Program Interreg překonává hranice

I z toho důvodu funguje Evropský dotační program s názvem Interreg. Má za cíl pomáhat právě přeshraničním aktivitám a spojovat to, co bylo násilím přetrženo. Česko-rakouská varianta se pak týká jižní Moravy, jižních Čech, Vysočiny a dolního a horního Rakouska.

Její podmínkou jsou aktivity, které se odehrávají na obou stranách hranice. To je chytrá myšlenka, protože kromě zajímavých a celkově přínosných projektů se dosahuje i opětovného setkávání, hledání toho co nás spojuje, potažmo budování přeshraničních sítí.

Poslední schvalovací výbor, který přísným okem hodnotí přínos projektů, je aktuálně za námi. V rámci česko-rakouské oblasti jsme rozhodovali o podpoře celkem čtyř projektů s celkovou finanční podporou okolo 30 milionů Kč. Z oceněných bych rád vybral dva: společné mapování technických památek na obou stranách hranice a projekt biologicky rozložitelného materiálu - bioplastu - ze sinic z odpadních vod.

Památkářská Popelka a budoucnost plastů

Technické památky jsou jednou ze zanedbaných oblastí památkové péče. Důvody jsou nasnadě. Takové památky zkrátka nepatří do stejné ligy jako prvoplánově atraktivní hradům a zámky. Nemají za sebou dlouhá staletí, nejsou v krajinářsky malebné krajině, ale někde v zaprášené průmyslové zóně města a k obecnému povědomí (na rozdíl od hradů a zámků) nepatří rozpoznání toho, co je hodnotná industriální památka a co už ne. Je zajímavé, že i na rakouské straně mají podobný problém jako my - i v tom je jeden ze smyslů vzájemného poznávání.

Produkce odbouratelných bioplastů je naopak jedna z velkých výzev dneška - pokud by se podařilo nahradit současné plasty takovými, které pak samovolně degradují na neškodné součástky, zbavilo by se lidstvo jednoho z velkých problémů. Právě na takovém projektu chtějí participovat univerzity a výzkumné instituce na naší i rakouské straně.

Jsem rád, že jsme v jarním kole monitorovacího výboru pomohli schválit projekty, které mají smysl samostatně, a ještě větší pak s přeshraniční spoluprací. Na podzim nás čekají další projekty, tentokrát s ještě silnější jihomoravskou stopou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.