Jižní Morava je na technologické špici a konkuruje nejvyspělejším evropským regionům

Jižní Morava je na technologické špici a konkuruje nejvyspělejším evropským regionům

Jižní Morava - to už dávno nejsou jen vinice, folklór a jednoduchá tovární výroba. Jihomoravský kraj potvrzuje své místo mezi nejvyspělejšími evropskými regiony díky pokročilým technologiím a největší koncentrací firem, které investují do výzkumu a vývoje. Právě ty jsou hnacím motorem znalostní ekonomiky a inovací, které si kraj chce hýčkat i do budoucna.

Pracně budované místo na slunci

Náš kraj má unikátní pozici, kdy o něm můžeme mluvit jako o technologické špičce. Úspěch se ale nezrodil ze dne na den. „Jedná se o plody dvacetiletého úsilí, dvaceti let kontinuity podpory inovacím v Jihomoravském kraji. Podpory ze strany kraje, města Brna, univerzit a profesionality JICu. A pro mě osobně je to závazek a povinnost neustávat, naopak ještě přidat. Naše ambice je dostat se v těchto parametrech na špičku v evropském rozměru,“ zhodnotil za kraj Jiří Hlavenka, pirátský radní JMK pro vědu, výzkum, inovace a IT a zároveň gestor Regionální inovační strategie.

Právě Regionální inovační strategie kraje, která je základním kompasem pro dlouhodobé směřování kraje, klade na podporu výzkumu a vývoje velký důraz. Výzkum a vývoj tvoří přidanou hodnotu, ze které kraj čerpá pro svůj další rozvoj. „Podpora výzkumu a vývoje je pro kraj prioritou. Dokazuje to i její klíčová pozice v rámci Regionální inovační strategie kraje. A důležitou roli hraje výzkum nejenom na akademických pracovištích, ale i na půdě firem,“ dodává Jiří Hlavenka.

Čísla mluví jasně

Díky unikátní datové zprávě analytiků Jihomoravského inovačního centra (JIC), které spadá pod kraj, víme, že firmy na jižní Moravě do výzkumu a vývoje investovaly přes deset miliard korun. To je o jednu miliardu korun více než v roce 2018. Není překvapením, že největšími investory do výzkumu a vývoje jsou především velké společnosti. Stranou však nestojí ani malé a střední firmy. Naopak - těch s vlastním výzkumem a vývojem je v Jihomoravském kraji nejvíce v celé republice.

Nezanedbatelnou částkou přispěl i Jihomoravský kraj. Ten ve srovnání s rokem 2018 investoval do vědy a výzkumu o dvě miliardy korun více. Jedná se tak o vůbec největší podíl veřejných peněz investovaných do této oblasti mezi českými kraji. Celkově šlo do oblasti výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji 18,8 miliardy korun, což odpovídá hodnotě 3,1 % na HDP regionu. Právě podíl na hrubém domácím produktu řadí jižní Moravu na první místo mezi kraji České republiky. Navíc jde o srovnatelné číslo s nejvyspělejšími regiony Evropy.

Pozitivní vliv na zaměstnanost v regionu

Fakt, že oblast výzkumu a vývoje roste, je patrný také z nárůstu zaměstnanců. Podíl pracovníků ve VaV na celkovém počtu zaměstnaných lidí v regionu je 3,9 %. Ještě před deseti lety bylo v této oblasti zaměstnáno 2,6 % lidí. Jedná se o jedinečný vývoj. V jiném kraji totiž takto rychle podíl lidí zaměstnaných v tomto odvětví nerostl.

„Důležitost podpory v oblasti vývoje a výzkumu si dlouhodobě uvědomuje i město Brno. Proto už 12 let město financuje program Brno PhD Talent, kterým podpořilo desítky mladých vědců v celkové výši přes 80 milionů korun,“ upozornil pirátský náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

<h2>Přečetli jsme za vás - Top informace z datové zprávy:</h2>
  • VĚDA A VÝZKUM ZA TO STOJÍ - kraj do sektoru VaV investuje 3,1 % svého HDP, což je hodnota srovnatelná s nejvyspělejšími regiony Evropy. Celkem šlo v roce 2019 do jihomoravské vědy a výzkumu 18,8 miliard Kč.

  • HIGH-TECH REGION - podíl zaměstnanců v tomto odvětví na celkové zaměstnanosti v JMK činí 5,6 % (pro zajímavost se jedná o hodnotu, která je srovnatelná s vyspělými regiony ze západních evropských států; o hodnotu, která je nadprůměrná v rámci celé EU (4,2 %) i v rámci celé ČR (4,9 %).

  • STŘÍBRO ZA DYNAMICKÝ ROZVOJ REGIONÁLNÍ EKONOMIKY - Jihomoravský kraj má po Praze druhou nejdynamičtější regionální ekonomiku; 5,1 % firem vykázalo ve sledovaných obdobích meziroční růst tržeb o 20 % a víc

  • VÝZKUMNÍCI A VÝVOJÁŘI - tvoří 3,9% na celkové zaměstnanosti v regionu. I proto Jihomoravský kraj zaujímá 19. místo v pořadí regionů díky velkému podílu pracovníků VaV na celkové zaměstnanosti v regionu. Jedná se o vysoký nadprůměr v rámci celé republiky i EU (shodně 2,2 %).

  • VĚTŠÍ ZÁJEM ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ - o studium na zdejších VŠ. Univerzity reagují rozvojem studijních programů v angličtině. I proto se zhruba pětina všech nabízených programů v roce 2019 vyučovala v angličtině.

Datová zpráva 2021 ke stažení{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.