Jihomoravští Piráti si zvolili nové vedení. Post předsedy obhájil Róbert Čuma

18. února 2020
Jihomoravští Piráti si zvolili nové vedení. Post předsedy obhájil Róbert Čuma

Piráti si každé dva roky volí vedení kraje. Tomu minulému ve složení Róbert Čuma, Markéta Gregorová, Ivo Vašíček, Petr Springinsfeld a Pavel Nevrkla skončily mandáty na začátku února. A jak dopadla nová volba?

Na pozici předsedy byl již v první polovině února znovu zvolen Róbert Čuma, který kraj vede již několik let. Ve své kandidátské řeči poděkoval členstvu i spolupracovníkům za odvedenou práci a vytyčil několik důležitých bodů do dalších let. Jedním z nich je rozvoj kraje, posílení členstva a také otevření krajského pirátského centra, které by k tomu mělo pomoci. Do volby o post předsedy se nikdo jiný nepřihlásil, Róbert Čuma byl pak zvolen 33 hlasy z 40 hlasujících.

V úterý 18. února pak skončilo 2. kolo volby o místopředsednických postech. Členky a členi svými hlasy rozhodli, že 1. místopředsedou se stal Petr Springinsfeld, 2. místopředsedou Pavel Nevrkla, 3. místopředsedou Miroslav Bárta a 4. místopředsedou Adam Vyplel.

„Prioritou je úspěch v krajských volbách, na které se již teď intenzivně připravujeme. A v dalších dvou letech se jako předsednictvo určitě zaměříme na rozvoj členské základny, k čemuž by nám mělo mimo jiné pomoct otevření krajského pirátského centra, které plánujeme na letošní rok,“ uvedl po zvolení Róbert Čuma, potvrzený ve funkci předsedy krajského sdružení Pirátů v JmK. Také ostatní členové předsednictva v Jihomoravském kraji podporují vznik pirátského centra a za důležité, kromě krajských či sněmovních voleb, považují rozvoj kraje.

Celou volbu, včetně rozpravy, jste mohli sledovat na fóru{:target="_blank"}. Pokud se chcete přidat k Pirátům, naloďte se!{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.