Jako Piráti jsme se do zastupitelstva dostali s výborným výsledkem 14,56 %, čímž jsme získali celkem pět mandátů. Stali jsme se tak třetí nejsilnější stranou na královopolské radnici. V souladu s naši povolební strategií jsme ctili vítěze voleb a jeho právo na sestavení většinové koalice a čekali jsme, zda nás někdo přizve k jednacímu stolu. Čekali jsme marně. Koalici mezi sebou uzavřeli zástupci ANO, ODS a KDU-ČSL. Jak jsme se následně dozvěděli, tato koalice byla dohodnuta už před volbami, na jaře 2018...

Ocitli jsme se tedy v opozici a nezbylo než čekat, jaká místa ve výborech a komisích nám koalice nabídne. Každé takové místo je důležité proto, abychom měli alespoň malou možnost k prosazování našeho programu a také kvůli kontrole nad prací koalice. Nakonec nám bylo nabídnuto pouze po jednom místě v komisi pro životní prostředí a sport a v komisi sociální a zdravotní. Dvě místa ale koalice nabídla všem opozičním stranám, a to bez ohledu na výsledek voleb, tedy vůli občanů. Nepřišlo nám správné, aby strana se dvěma mandáty měla stejné zastoupení v komisích a výborech jako my s mandáty pěti.

Vyvolali jsme proto jednání s paní starostkou Karin Karasovou (ANO), kde jsme požadovali zastoupení ve všech komisích a výborech a také – s ohledem na náš status nejsilnější opoziční strany – pozici předsedy kontrolního výboru (KV). Paní starostka nám sdělila, že post předsedy KV dostanou komunisté, protože už dříve tuto funkci dělali opravdu dobře. Co ale znamená ono „opravdu dobře“? Komunisté do ničeho totiž zřejmě tzv. nestrkali nos, což jsme si následně ověřili zjištěním, že někteří úředníci radnice ani neznají kompetence KV. Nezbylo nám nic jiného než paní starostku Karasovou upozornit na to, že zveřejníme skutečnost tiché koalice s KSČM.

Následující jednání s koalicí proběhlo za přítomnosti starostky a současného 1. místostarosty Zbyňka Šolce (ODS). Bylo nám sděleno, že pozici předsedy KV přeci jen dostaneme, zároveň ale bude počet členů KV navýšen z 9 na 11, a to proto, aby koalice měla většinu a nedopustila přehnanou kontrolu své práce. Stejné navýšení počtu členů, tj. o dva, proběhlo také v redakční radě, která má na starost vydávání Královopolských listů. Jednoduše řečeno si koalice zajistila právo veta nad kontrolou své práce a také nad radničními novinami. A toto právo funguje dobře – už nám byl zamítnut článek o brněnském participativním rozpočtu. Snad proto, že je tolik úspěšná participace z dílny Pirátů? Článek si můžete přečíst zde.

Dále nám na této schůzi byla nabídnuta místa ve finančním výboru, v redakční radě a těchto komisích: pro životní prostředí a sport, dopravní, školské, sociální a zdravotní. Do komise majetkové, bytové a do výstavby a územního plánování nás koalice odmítla pustit. Můžeme se pouze domnívat proč. Ujali jsme se tedy alespoň místa vedoucího pracovní skupiny pro IT, abychom vyvedli Královo Pole z digitálního středověku.

Pro zajímavost – pokud by koalice nenavýšila počty členů v KV a redakční radě a zároveň zachovala úpravy v komisích, ušetřilo by Královo Pole v tomto volebním období cca 750 000 Kč.

<h2>Pět měsíců Pirátů na radnici v Králově Poli</h2>

Na prvním zasedání kontrolního výboru (KV) navrhnul Pirát Miroslav Bárta – předseda KV – jmenovité hlasování a zveřejňování zápisů z těchto jednání. Výsledek? Koalice se zdržela hlasování, což v podstatě znamená, že byla proti. Stejně tak i na prvním zasedání zastupitelstva jsme navrhli jmenovité hlasování a živé přenosy. A výsledek tentokrát? Starostkou Karasovou (ANO) nám bylo sděleno, že již asi dva roky na tomto postupu pracují a odhadem další dva pracovat budou. Prý to celé souvisí s rekonstrukcí zasedací místnosti. Jaké bylo pro koalici překvapení, že už na následujícím zastupitelstvu Piráti dělali první živý přenos z jednání. Postačil k tomu stativ, telefon a připojení k internetu. Tak jednoduché to je, paní starostko! Proč se koalice brání předávat občanům více informací? Proč se koalice brání tomu, aby občané viděli jméno a stranickou příslušnost u jednotlivých hlasování? Odpověď naleznete ve slovech 1. místostarosty Zbyňka Šolce (ODS): „Čím méně věcí se bude zveřejňovat, tím lépe.“ Toto arogantní prohlášení vnímáme jako skutečnou facku a výsměch voličům.

Na 2. zasedání zastupitelstva vystoupili Piráti s návrhem zasedání alespoň 6x v roce, a to i s konkrétními daty. Koalice však byla proti a odhlasovala si zákonné minimum – tedy že se zasedání bude konat čtyřikrát do roka. Ta stejná koalice si však zároveň odhlasovala na placených funkcích nejvyšší zákonem možné odměny. Mimochodem, věděli jste, že díky nízké čestnosti zasedání budou muset občané Králova Pole čekat na vyřízení svých záležitostí – například v majetkových věcech – déle? Je takové jednání způsobené snad pohodlností členů koalice vůči královopolským fér?

Co bude dál? Na 4. zasedání zastupitelstva MČ Královo Pole předložíme jako Piráti návrh na jmenovité hlasování znovu, a to ve všech výborech, komisích a redakční radě. Dále navrhneme zveřejňování zápisů z jednání těchto orgánů na webu Králova Pole. Jsme přesvědčeni o tom, že naprostá transparentnost úřadu je základ. Občan má právo na informace o práci jím volených politiků a transparentnost navíc značně omezuje možnost korupce.

Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty, napište nám je na e-mail krpole@pirati.cz

Pokud se s námi chcete setkat osobně, přijďte 10. 4. 2019 v 18:00 do restaurace U Hřebíčků, Riegrova 18. Přítomen bude také pirátský lídr pro volby do Evropského parlamentu a královopolák Marcel Kolaja.