Inzerát „zdarma“? Vše zaplatí nakonec občané

9. února 2021
Inzerát „zdarma“? Vše zaplatí nakonec občané

„Pomůžeme místním podnikatelům, dáme jim inzerát v městském zpravodaji zdarma!” ozvalo se v minulých měsících z radnic v Brně–Řečkovicích, Hodoníně a dalších. „Nebude to stát ani korunu navíc,“ doplnili dokonce někteří. Dle mého názoru úplně nepromyšleně.

Kdo tedy reklamu zaplatí? Všichni.

Inzertní plocha v městských zpravodajích je drahý prostor, navíc placený z peněz daňových poplatníků. Dle mé zkušenosti dost často cena tamních inzerátů neodpovídá nákladům na tisk, distribuci a mzdu pracovníků, kteří zpravodaj dávají dohromady. Komerční média naopak odpovídající ceny za inzerci nastavit musí, aby přežila. Nemají totiž za zády poměrně jisté každoroční příjmy z daní občanů. Dostáváme se tedy do částek, které se od sebe na jednom podobně velkém inzerátu liší klidně v tisících korun.

Je to krásný příklad, jak podporou jednoho podnikání mohou místní samosprávy pokřivit nebo znemožnit podmínky pro podnikání druhé. Týká se to samozřejmě spíše trojkových obcí vydávajících své tiskoviny s dvou/měsíční pravidelností a častěji.

Pro-radniční zpravodaje

Podle studie české mediální expertky Lenky Waschkové Císařové absence nezávislých lokálních médií vede k negativním jevům typu: nižší volební účast, dražší veřejné zakázky, nulový dohled nad kroky samospráv atd. Není tedy ve veřejném zájmu, aby soukromá (na radnicích nezávislá) média byla úplně vytlačena z trhu městskými zpravodaji. Ty navíc téměř nikdy nepřinášejí čtenářům opoziční názory. Ve většina případů jsou to PR tisky vládnoucí koalice, častěji ale jenom aktuálních starostů a místostarostů.

Může samospráva pomoci místním podnikatelům?

Brněnská část Řečkovice a Mokrá Hora mimo inzerce zdarma přišla ještě s jedním nápadem. Připraví aktuální, ucelený přehled soukromých služeb v celé městské části, který by následně rádi zveřejnili on-line i off-line. Takovýto přehled by mohla mít každá obec a já osobně bych to kvitovala i jako občan. Moct si kdykoliv přehledně vyhledat službu mezi místními živnostníky, ne pouze jednou v rámci inzerce v místním zpravodaji. A navíc ještě vydané za veřejné peníze.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.