Historické budovy Brna se stanou kulturními památkami

Historické budovy Brna se stanou kulturními památkami

V Brně se nachází značné množství staveb, které v minulosti byly považovány za kulturní památky, avšak kulturní památkou nejsou, protože byly do seznamu kulturních památek zapsány opožděně či lidskou chybou.

V letošním roce došlo a dochází postupně k administrativnímu odstraňování tzv. opožděně zapsaných kulturních památek i v našem městě. Brno má v současné době ve vlastnictví cca 150 budov, které patří do této kategorie.

Odbor památkové péče MMB na pokyn našeho pirátského náměstka Tomáše Koláčného{:target="_blank"} vybral ty, které jsou z pohledu památkové péče nejvýznamnější. Zařazení konkrétních nemovitostí na seznam, který je předmětem tohoto materiálu, je výrazem skutečnosti, že město „Brno si jich jako vlastník cení a má zájem na zachování jejich autenticity pro budoucnost, tzn budou se muset opravovat památkově kvalifikovaným způsobem,” dodává náměstek Koláčný.

Seznam navrhovaných staveb: 1. Janáčkovo divadlo, 2. Dům umění, 3. autobusové nádraží na Benešově, 4. palác pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta na Nádražní, 5. škola na Rašínově, 6. bytový dům na Biskupské 3, 7. bytový dům na Zámečnické 2, 4, 6, 8. secesní dům na Starobrněnské 7, 9. soubor secesních domů Průchodní 1, 2, Radnická 7, 9, Radnická 3, 5, Masarykova 6.

Díky Tomášově aktivitě tak zůstane zachován historický a architektonicky hodnotný odkaz našich předků v Brně zachován i pro další generace, aby také měli možnost obdivovat kvalitu a estetickou úroveň předchozích generací.

<h2>Podívejte se na nejznámější místa v Brně, kterých se toto opatření bude týkat</h2>

Autobusové nádraží na Benešově ulici je technicky vyspělou postfunkcionalistickou konstrukcí podle B. Fuchse z let 1948–1949. Stavba dosud slouží svému účelu a byla nedávno doplněna soudobými přístavky - toaletami a odbavovacím prostorem

Dům umění na Malinovského nám. 2 je významnou funkcionalistickou architekturou od B. Fuchse z let 1946-1947. Jedná se o volně stojící architekturu, po stranách přiléhají jednopatrová křídla tvořící celkově budovu tvaru kříže. Vnější strohé fasády hladké v bílé barvě. V patře jsou výstavní prostory, dole v suterénu se nachází stylová restaurace.

Monumentální budova Janáčkova divadla byla vystavěná v letech 1960 - 1965. Budova je v exteriéru výrazně ovlivněna klasicismem. V souvislosti se stavbou divadla byly provedeny rovněž úpravy jejího okolí - předprostor s vodní nádrží a fontánou, terasy a osázení zelení.

Palác pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta (Nádražní 4) je monumentální funkcionalistickou architekturou z let 1937 až 1938 se symetricky pojatým průčelím tvoří výraznou dominantu prostoru před hlavním nádražím. Budova dodnes slouží jako polyfunkční objekt.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.