Globální fórum o moderní přímé demokracii

2. října 2018
Globální fórum o moderní přímé demokracii

„Demokracie není v krizi, v krizi je pouze důvěra v politiku. Budoucnost demokracie je změna ve vztahu občanů k politice: Lidé se chtějí účastnit!"

těmito slovy vystihla mluvčí jedné z pořádajících organizací, Mehr Demokratie e.V., Claudine Nierth událost, která proběhla v hlavním Italském městě Římě. Tohoto světového fóra jsem se jako dlouholetý spolupracovník mezinárodních iniciativ zúčastnil spolu s Ing. Marcem Banti, vedoucím Kanceláře participace města Brna. Díky významnému pokroku v participaci obyvatel města, Brno v mezinárodním srovnání sice zatím nepatří k úplné špičce, ale ani k outsiderům. Podle výše rozdělovaných finančních prostředků a především díky množství zapojených lidí je město Brno nejlépe participujícím městem v ČR. Množstvím lidí a projektů jsme tento rok překonali dokonce i hostitelské Věčné město. Ostatní účastníky konference zajímaly brněnské zkušenosti s organizací participativní části rozpočtu a naopak, jako jediný účastník z ČR, může Brno přenášet data a zkušenosti do národních organizací měst a obcí.

Na poli přímé demokracie tvoří letošní Global Forum významný milník, a to i přesto, že se nejedná ani zdaleka o první globální fórum přímé demokracie. Tento jubilejní desátý rok od prvního celosvětového fóra přímé demokracie bylo, po předchozích fórech ve Švýcarsku, Koreji, Kalifornii, Uruguayi, Tunisku a Španělsku, pořádáno již po sedmé. V Římě účastníci nejen opět sdíleli znalosti a zkušenosti z vlastních měst a projektů, nebo vybírali nejlépe osvědčené postupy pro podporu demokracie i zvýšení participace občanů na správě veřejných věcí, ale položili základ nové mezinárodní sítě měst podporujících participaci a demokratickou účast veřejnosti. Záměrem této iniciativy je vytvořit infrastrukturu pro porovnávání a identifikaci nejvýnosnějších přístupů demokratické participace v občanském životě, včetně výměny dat, on-line schůzek a výměnných stáží zaměstnanců.

Důležitost tohoto setkání podtrhuje nejen sepsání základní listiny budoucí mezinárodní organizace, tzv. „Magna charta cities of direct democracy“, ale také množství účastníků ze všech kontinentů celého světa , včetně zástupců měst světových metropolí, například Soulu, Barcelony, Madridu, a mnoha dalších z Brazílie, Nigeru, Tuniska, Indie, Japonska, atd., které v Římě přivítala starostka Virginia Raggi a ministr Italské vlády pro přímou demokracii Riccardo Fraccaro.

Organizačně Forum zastřešila jedna z předních institucí věnujících se podpoře a rozvoji demokracie, Direct democracy international, která je pravidelným pořadatelem a jejíž co-prezidenti, Bruno Kaufmann a Joe Matews jsou známí představitelé přímé demokracie po celém světě.

2018 Global Forum probíhalo od 24. do 29.září 2018 a bylo rozděleno na tzv. pre-tour a veřejnou částí. Ačkoli by se mohlo zdát, že samotná pre-tour je méně důležitá než veřejná část, tak opak je pravdou. Pre tour se účastnilo pouze cca 70 lidí, a byla to ideální příležitost navázat bližší vztahy a promluvit si s přítomnými delegáty a se zaměstnanci i co-prezidenty Democracy internacional. V rámci pre tour jsme diskutovali zejména o projektech v ČR, zejména v Brně a jakým směrem směřuje přímá demokracie ve světě.

Veřejná část světového Fóra probíhala od 26. 9. do 29.9.2018. První den začal zápisem v 16:30 na piazza Venezzia a uvodním slovem organizátorů i čestných hostů. Postupně promluvili Joe Mathews a Bruno Kaufmann, první starostka Říma v historii Virginia Raggi, ministr Riccardo Fraccaro a zástupce primátora Soulu Jin Sung Joon.

Druhý den uvedli co-prezidenti Democracy international v 9:00 a pokračoval workshopy a přednáškami až do 18:00. Účastnili jsme se zejména diskuze měst, které mají zkušenosti s participativním rozpočtem. Po oficiálním programu jsme byli přivítáni velvyslancem Giancarlo Kesslerem na Švýcarské ambasádě, kde jsme probírali problematiku referenda, a to zejména různých příkladů z praxe, a rozdílností ve světě. Příjemné bylo zejména setkání se starostkou Virginií Raggi a Marco diskutoval se zaměstnanci kanceláře ministra Fraccara, kteří se zabývají přímou demokracií.

Další den pro mě byl nejzajímavější worshop o budoucnosti inovací a bezpečnosti nástrojů přímé demokracie, který probíhal na místním policejním velitelství, a to zejména proto, že byl koncipován jako přednáška ke studentům světových univerzit. Poprvé v životě jsem si vyzkoušel pomyslnou druhou stranu katedry. Naopak pro mě byly nejzásadnější informace na workshopu o kontrole moci a nástrojích deliberace Dr. Rabana Daniela Fuhrmanna ze švýcarské Kostnice.

Poslední den Fóra probíhala diskuze a připomínkování Magny charty vznikající Ligy měst a workshop k přípravě dalšího světového fóra, které proběhne příští rok v Taichungu na Tchaiwanu. Mezi oběma bloky Fórum navštívil vicepremiér Italské vlády Luigi Di Mayo, předseda Hnutí pěti hvězd, aby promluvil o důležitosti a plánech svého hnutí i vlády na začleňování prvků přímé demokracie do politického systému a poděkoval účastníkům konference.

Celá událost překonala moje očekávání, jednalo se o opravdu důležité setkání na mezinárodní úrovni a Brno v této „konkurenci“ukázalo jeden z nejlépe propracovaných a nejefektivnějších participativních rozpočtů. Z ostatních přednášek, workshopů a diskuzí máme mnoho užitečných informací zejména o zavádění transparence na obecních úřadech, jako součást přímé demokracie. Dalším oblíbeným a velmi diskutovaným tématem byly tzv. občanské radnice, nástroje díky kterému se lidé mohou aktivně podílet na dění ve svém městě.

Jsem nadšený z možností, které participace nabízí, a mezinárodní spolupráce přinese jejich další rozšíření a zjednoduší zavádění jednotlivých nástrojů participace do praxe. Mám radost i z toho, že v Brně jsme v centru dění.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.