Dubňany: Firmu na svoz odpadu schvátil Covid, Piráti nabídli řešení

Dubňany: Firmu na svoz odpadu schvátil Covid, Piráti nabídli řešení

Dubňany se potýkají s přerušením svozu separovaných odpadů a uzavření sběrného dvora až do odvolání. Důvodem je nakažení velkého množství zaměstnanců Covidem{:target="_blank"}. Zastupitelé za Pirátskou stranu nabídli vedení města řešení, které zajistil zastupitel Michal Švagerka.

Níže připojujeme otevřený dopis Pirátů zaslaný starostovi Františku Třískovi.

<h2>Vážený pane starosto,</h2>

děkuji za rychlou a podrobnou informaci, kterou vítám jako krok ke vzájemně lepší komunikaci mezi všemi zastupiteli.

Dovoluji si Vám, stejně jako před rokem, kdy jsem Vám osobně nabídl své služby pro pomoc při řešení důsledků korona krize, nabídnout možnost řešení i níže uvedeného problému.

Velmi rychle a operativně jsem se dohodl s jednatelem firmy Megawaste, s.r.o., která sídlí cca 1 km od Dubňan v areálu bývalých lignitových dolů. Je ochoten pomoci s touto nenadálou situací, aby došlo v co největší míře k obnovení svozu odpadu z našeho města. Vše jsem předjednal, proto jej můžete kontaktovat na uvedeném čísle či e-mailu. Jsem připraven se těchto jednání zúčastnit a pomoci městu.

Důvodem proč jsem tak rychle reagoval je obava, aby ve stávající situaci nedošlo k dalšímu zhoršení životního prostředí v Dubňanech, které se dlouhodobě potýkají s tvorbou černých skládek. Svozem odpadu se také zabrání šíření chorob a hlodavců. V době Covidu je zvýšené množství našich spoluobčanů nuceno být doma se svými dětmi, na home office, v karanténě nebo kvůli tomu, že musí mít zavřenou svou živnost. Je tedy zřejmé, že dochází ke zvýšené produkci všech druhů odpadů, než tomu bylo před začátkem korona krize.

V případě potřeby konzultací této situace, jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Michal Švagerka zastupitel za Dubňany srdcem

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.