Do přípravy zákona o sociálním podnikání zapojujeme regiony

Do přípravy zákona o sociálním podnikání zapojujeme regiony

Sociální podnikání je důležitou součástí sociální politiky našeho státu. Po dlouhých letech se konečně připravuje jeho legislativní rámec. Ten přinese mj. nové pracovní pozice pro občany se zdravotním i sociálním hendikepem. Přípravu nového zákona spustili poslankyně Olga Richterová, senátorka Adéla Šípová a člen MS Znojemsko Zdeněk Kosour. Zapojit do příprav plánují také subjekty širšího politického spektra.

„Je pro nás důležité vyslechnout názory na připravovaný návrh zákona přímo od sociálních podniků Česka. Zároveň jde o téma, které budeme následně diskutovat v rámci ostatních stran nové koalice, jsem moc ráda, že aktuálně poznáváme své nové kolegyně a kolegy“, uvedla k připravované iniciativě místopředsedkyně PSP Olga Richerová{:target="_blank"}.

V České republice je přes 170 sociálních podniků (SP) s více než 300 provozovnami. Ti se přihlásili k principům sociálního podnikání. Jedním z hlavních znaků SP je např. zaměstnávání hendikepovaných v míře nad 50 % z celkového počtu zaměstnanců. SP jsou sdruženi v prověřeném adresáři MPSV (naleznete na ceske-socialni-podnikani.cz). Práce na novém návrhu zákona probíhají formou Kulatých stolů, kde pracovní tým sbírá podněty. V plánu jsou celkem čtyři, první se konal v Senátu ČR 25. října a poslední je naplánován na leden příštího roku. Poté přijde na řadu finální úprava návrhu, který pracovní tým předloží všem sociálním podnikům.

„Zapojení sociálních firem z různých regionů a oborů do přípravy zákona je pro nás klíčové. V první fázi spolupracujeme s vybranými zástupci jednotlivých oborů a poté dostanou možnost připomínkovat finální verzi i ostatní sociální podniky. SP mohou také využít diskuzní skupiny v aplikaci Whatsapp, stačí se na mě obrátit a my subjekt rádi připojíme do tohoto fóra o směřování sociálního podnikání v Česku“, nastiňuje proces příprav Zdeněk Kosour{:target="_blank"}, člen Pirátské strany ze Znojemska a ředitel skupiny sociálních podniků.

Cílem nového zákona je nejen přinést legislativní rámec sociálnímu podnikání ale také nabídnout možnost SP rozšíření zaměstnanců o sociálně znevýhodněné jako jsou např. maminky po rodičovské, dlouhodobí klienti úřadů práce, lidé bez domova či občané v předdůchodovém věku.

„Pro mě jako senátorku je velice důležité slyšet názory a potřeby sociálních firem, aby se tak mohly navýšit pracovní příležitosti pro znevýhodněné spoluobčany v naší zemi. Integrace sociálně i zdravotně znevýhodněných je důležitá v mnoha aspektech, nejen pro naši ekonomiku. I z těchto důvodu zlepšení postavení sociálních podniků jednoznačně podporuji,“ uzavírá téma senátorka Adéla Šípová{:target="_blank"}, která se vedle přípravy ISP věnuje také postavení sociálních podniků v zákoně o veřejných zakázkách.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.