Co je nového v cyklodopravě?

21. prosince 2020
Co je nového v cyklodopravě?

Minulý čtvrtek proběhlo další zasedání koncepční cykloskupiny. Tématem jednání byla především otázka, jestli na chystaných zbrusu nových městských třídách máme pro cyklisty vytvořit cyklopruhy (jako na Kounicově), nebo cyklostezky (jako na Hlinkách). My samozřejmě preferujeme cyklostezky, bezpečnější, od aut i chodců oddělený typ infrastruktury pro kola.

Dalším bodem programu byl také přehled činnosti technické cykloskupiny za uplynulý rok a stanovení priorit na rok příští. Řadu na letošek navržených věcí se nám bohužel během roku nepodařilo projednat, problémem tak zůstávají jak cykloobousměrky, tak ochranné cyklopruhy a nově, v některých případech (jako např. na Křižíkové), i vyhrazené cyklopruhy. Přitom tato opatření v Brně již dlouhodobě bezproblémově fungují a nová vznikají jedno za druhým i v okolních českých městech. Koncepční cykloskupina proto jednohlasně vyzvala ke schůzce vedení města, policie a úředníků z magistrátního odboru dopravy “za účelem stanovení parametrů pro navrhování a stanovení cykloopatření“ (lidsky: lepší domluvy na tvorbě nových opatření pro cyklisty).

„V rámci cykloskupin na odboru dopravy i na řadě dalších jednání pracujeme na zlepšování podmínek pro cyklodopravu už minimálně dva roky. Některé jednodušší věci, jako např. povolení vjezdu na široké chodníky v ulicích Záhřebská a Voroněžská, se už podařilo realizovat. Změny vyžadující stavební úpravy však bohužel potrvají delší dobu,” uvedl pirátský místopředseda městské dopravní komise Marek Lahoda.

O cyklodopravu je velký zájem i mezi občany. Projekty na její zlepšení se pravidelně objevují i v návrzích participativního rozpočtu města Brna.

„Jsme za zájem lidí rádi. Navrhované cykloprojekty v PaRo se často třeba kryjí s už chystanými záměry města. Např. navrhovaná cyklostezka podél Svitavy v úseku Zábrdovická ‐ Křenová, která skončila těsně pod čarou, nebo cyklostezka kolem vozovny Komín jsou i našimi prioritami z uplynulého roku. Aktuálně se k nim zpracovávají studie. Zápisy z cykloskupin jsou veřejně dostupné i na webu města{:target="_blank"}. Studie bude pak samozřejmě také zveřejněná," doplnil Lahoda.

Velkým tématem jsou také cykloobousměrky. Jednou z ulic, kde se podařilo obnovit a prodloužit cykloobousměrku, je Gorkého. „Koncem srpna jsme s radním pro dopravu a zástupci PČR jeli na kole uličkami na Veveří. Shodli jsme se, že by tato zóna mohla být takovým pilotem pro značení cykloobousměrek v Brně," řekl náš radní pro kulturu Marek Fišer, který je rovněž členem koncepční cykloskupiny.

Jedním z důležitých bodů jednání bylo zřízení překladiště pro cargokola, které umožní efektivnější a bezpečnější překlad zboží.

„Během letošního roku jsme prověřovali několik lokalit. Jako nejvhodnější se jeví prostor u Zvonařky, kde v létě stála provizorní čekárna u Dolního nádraží. Náklady na vybudování překladiště odhadujeme do 7 milionů korun a po dohodě s radním pro dopravu Kratochvílem by mohlo být financováno z fondu mobility, který je přesně pro takové projekty určený. Když to porovnáme s náklady za opravu dlažby v pěší zóně, poškozené průjezdem vysokého počtu těžkých dodávek, je to částka marginální,” říká radní Fišer, který sám na cargokole jezdí. „Pěstuji si vlastní ovoce a zeleninu. Na převoz věcí na zahradu je cargokolo ideální. Nicméně v případě potřeby uveze i pár dětí nebo dva plné sudy piva,” prozradil.

Rádi bychom ulehčili nákladní dopravě v centru, proto podporu cargokol máme i v programu{:target="_blank"}, se kterým jsme do zastupitelstva kandidovali. Pro příklady dobré praxe nemusíme chodit daleko. V Bratislavě obdobná služba přepraví až 40 % zásilek, které putují do centra města.

Na projektu i výběru lokality pro překladiště dlouhodobě spolupracujeme s podnikateli, kteří mají podobnou vizi řešení takzvané poslední míle městské logistiky. „Od minulého týdne jsme začali rozvážet pro DHL, momentálně řešíme navázání spolupráce s dalšími firmami. Jednáme s PPL i Alzou,” svěřil se Pirátům Erik Nálepka z kurýrní služby Švihé synku. „Překladiště je pro rozvoj bezemisních kurýrních služeb naprosto klíčové,” dodal.

Má také vzniknout memorandum o udržitelné logistice, které navrhl Marek Fišer. „Memorandum bude otevřené pro všechny, kteří se budou chtít k němu přidat, ať už instituce, firmy, či OSVČ mající zájem na udržitelné dopravě ve městě. Rádi bychom, kdyby nám logistické firmy poskytly data, na jejichž základě bychom jednodušeji připravovali jednotlivá opatření,” nastínil další plány radní Fišer.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.