Chceme rozšíření parku na Kraváku!

Chceme rozšíření parku na Kraváku!

Park na Kraví hoře s hvězdárnou a planetáriem jsou námi všemi velice oblíbená místa. Přesto má Kraví hora v oblasti veřejného prostranství a zeleně stále velké mezery. Proto jsme s nadšením přijali návrh Jiřího Duška z Hvězdárny a planetária Brno na úpravy našeho “Kraváku”.

Revitalizace se dotkne zejména zastavěné plochy za Hvězdárnou a planetáriem Brno směrem ke Stavební fakultě VUT. Cílem dlouhodobého projektu je otevření areálu pro veřejnost a revitalizace okolní zeleně. Část stávajících budov bude přeměněna na zázemí pro projekt Přírodovědné interaktorium, který naváže na velmi úspěšný projekt Vědecké stezky. Dojde tak k celkové přeměně tohoto prostoru na přívětivější a zelenější park. Z projektu nebudou vynecháni odborníci a místní obyvatelé - celý projekt se s nimi bude konzultovat.

Náš brněnský předseda Tomáš Koláčný přichystal materiály do orgánů města, kterými tyto nemovitosti a pozemky Brno svěří Hvězdárně, aby mohla plán co nejdříve realizovat. Proto byl s kolegy velice překvapen, když v aktualizovaném návrhu nového územního plánu spatřil, že zpracovatel v lokalitě Kraví hory uvažuje zřídit místo pro městskou nemocnici.

Samotný Tomáš celou situaci okomentoval:

„Nepřipadá mi logické umisťovat non-stop svítící budovu hned vedle Hvězdárny na Kraví hoře. Proto jsem velmi rád, že dnes Rada města Brna doporučila zastupitelstvu svěření předmětných nemovitostí Hvězdárně za účelem vytvoření městského parku a naučné stezky. Rekultivované území může být využito pro letní kino nebo k vytvoření piknik míst pro setkávání a trávení volného času. Po dohodě s nájemci bychom chtěli, aby zde začal fungovat kreativní cluster umožňující akce typu open studios. Právě umělci, kteří v “likusácích” již sídlí, se budou na proměně této části Kraví hory podílet. Pokud se v budoucnu prokáže nutnost vybudovat novou městskou nemocnici, pak je z mého pohledu nutné najít vhodné místo v jiné lokalitě. Na Kraví horu patří park!”

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.