Bydlení opět dostupné a za rozumné ceny. Ale jak?

2. října 2018
Bydlení opět dostupné a za rozumné ceny. Ale jak?

Všechny politické strany kandidující v nadcházejících komunálních volbách si udělaly průzkum, co lidi nejvíce trápí a výsledek je jasný: Levnější a dostupnější bydlení. Proto taky všechny strany přicházejí s heslem „Dostupné a levné bydlení pro všechny“ v různých modifikacích. A přicházejí s řešením – výstavba obecních bytů. Můžeme se pouze ptát: Proč až nyní? Proč předchozí vládnoucí strany na magistrátě nic v této věci za desítky let neudělaly? Ovšem problém je mnohem, mnohem složitější a trápí prakticky celou Evropskou unii. Jak snížit cenu? Pouze tak, že bude dostatek bytů a budou si konkurovat. Problematiku rozdělím na dvě části na obecní byty a developerskou výstavbu.

<h2>Obecní byty</h2>

Je zapotřebí zamezit kupčení s městskými byty a nastavit transparentní pravidla pro jejich přidělování, která budou umístěná na webu městské části (MČ), a to včetně aktuálního žebříčku žadatelů o obecní byt.

V Brně je několik set prázdných obecních bytů. Tyto nejsou nikomu přiděleny, protože jsou v neobyvatelném stavu. Ovšem nikdo na magistrátu vám neřekne v jakém. Jde o holý nezájem tuto záležitost řešit a rozhodně nejde o péči řádného hospodáře. Je zapotřebí udělat odbornou revizi technického stavu těchto bytů. Pokud se investice do opravy vrátí městu do pěti let z nájmu, je potřeba okamžitě s opravami začít. Další možnost je participace na opravách nájemcem a následné umoření jeho investice v nájmu.

Město musí zjistit potřebu bezbariérových bytů a jejich následnou přípravu. Vyčlenění části bytového fondu pro mladé rodiny, seniory apod. (tzv. soc. bydlení) musí být samozřejmostí. Pokud MČ potřebuje získat např. dětského lékaře, může ho motivovat právě přidělením obecního bytu, což je v zájmu široké veřejnosti.

Je bez pochyb, že město Brno musí začít s výstavbou obecních bytů. Piráti se zavazují do roku 2025 postavit alespoň 1.000 nových bytů a již na přípravě začali pracovat. V Evropských metropolích je zcela běžné nájemní bydlení v obecních bytech. V blízké Vídni je podíl nájemního bydlení 78 % a na 9 obyvatel připadá jeden byt, v Brně jeden byt připadá na 13 obyvatel. Tento poměr se musí změnit, a to výstavbou obecních bytů. Ovšem také diskusí s developery, kteří chtějí stavět na obecních pozemcích, aby stavěli dostupnější byty, případně část bytů vyčlenili s podporou města pro mladé rodiny, seniory apod. Další krok k zachování bytového fondu města je privatizovat obecní byty zcela výjimečně.

<h2>Developerská výstavba</h2>

Základní problém, proč se v Brně málo staví, je absence nového územního plánu (ÚP) a naprosto nehorázná byrokracie v ČR spojená se zahájením výstavby. To má za následek málo bytů na trhu a tím pádem také jejich vysokou cenu – čeho je málo, to stoupá na ceně.

Platný ÚP města Brna je značně zastaralý, což znemožňuje rozsáhlejší bytovou, ale i komerční výstavbu a tím výrazně zvyšuje ceny bytů na trhu.

Nový ÚP se musí stát prioritou města, jinak se Brno nebude rozvíjet a bude nadále stagnovat. Roky se politici zaklínali tím, že nebyly Zásady územního rozvoje. ALE! I přesto města mohla na svých územních plánech pracovat - řada jich to udělala, Brno ne. Dokonce Brno vznášelo dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj, jak to je a to odpovědělo, ať na územním plánu Brno pracuje, přestože ZUR není, právě proto, aby to nedopadlo tak, že není nic. Jednoduše se daly třeba zpracovat části, na kterých se již mohlo stavět.

Získání povolení k výstavbě běžného bytového domu v ČR trvá i 10 let. Což je 3x déle než před deseti lety. Novela stavebního zákona pod taktovkou ANO 2011 to ještě prodloužila. A ne jen developerům, ale také stavitelům rodinných domů apod. Developer musí získat vyjádření od desítek institucí, v Dánsku vám stačí pouhých 7. Tento fakt značně prodražuje a znepřístupňuje bydlení. Je nutné okamžitě začít v rámci parlamentu pracovat na změně příslušných zákonů, jinak se výstavba – ani ta městská – neposune a nemůžeme očekávat nárůst počtu bytů ani snížení jejich ceny. Proto je vhodné i při nadcházejících komunálních volbách zvážit, která ze stran je schopna změnu zákonů prosadit, rozhýbat výstavbu, která je parlamentní stranou, takže místní zastupitelé mohou se svými poslanci tuto situaci řešit.

Piráti zavedou aktivní diskusi mezi developerem, městem, MČ a občany o podobě konkrétního projektu, aby byla v místě zachována nebo vybudována zeleň, dětská hřiště, potřebná infrastruktura a občanská vybavenost potřebná pro pohodlné žití. Kvalita života musí být vždy nadřazená byznysu. Pozemky města se musí začít prodávat pouze developerům, kteří budou tento princip akceptovat. Doposud tomu tak v Brně není, stačí se podívat na překotnou a nesystémovou výstavbu na Sadové v Králově Poli, ale i jinde. Na MČ Královo Pole i na magistrátu města Brna se zasadím o rozvoj smysluplné bytové výstavby, a to jak výstavby obecních bytů, tak i podporou developerských projektů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.