Brno spustilo na výstavišti první vysokokapacitní očkovací centrum v ČR

Brno spustilo na výstavišti první vysokokapacitní očkovací centrum v ČR

Od pondělí je na brněnském výstavišti v zátěžovém provozu první velkokapacitní očkovací centrum v České republice. V současnosti se zde očkují pouze zdravotníci a příslušníci dalších složek integrovaného záchranného systému. Od 15. ledna se budou moci k očkování přihlašovat naši spoluobčané, kteří jsou starší 80 let.

Pro širokou veřejnost bude dle rozhodnutí vlády registrace zpřístupněna od 1. února. Registrace k očkování a rezervace termínů bude probíhat za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese crs.uzis.cz. S registrací mohou pomoci jak rodinní příslušníci, tak školení pracovníci na bezplatné lince 1221.

Jak to celé bude probíhat?

Registrační systém podle zadaných údajů (např. věk, zdravotní stav) určí prioritu, podle které přidělí zájemci termín očkování. K samotnému očkování je třeba donést občanský průkaz, průkaz od zaměstnavatele a poslední zprávu od lékaře, která se týká zdravotních problémů, které zájemce do systému zapsal. Přímo v očkovacím centru každý zájemce stráví asi 45 minut, během kterých bude pracovníky ověřen jeho zdravotní stav i údaje uvedené v registraci. Následně bude provedeno očkování, po kterém zájemce setrvá pod dohledem zdravotnického personálu ještě 30 minut pro případ, že by u očkovaného vakcína způsobila alergickou reakci. Při odchodu očkovaný získá potvrzení o očkování (případně o první dávce, dle typu vakcíny). Kapacita očkovacího centra je až 300 osob za hodinu.

Pirátského náměstka Tomáše Koláčného dnes po očkovacím centru provedl Prof. Ondřej Ludka, zdravotnický náměstek fakultní nemocnice Brno, která očkovací centrum v areálu brněnského výstaviště zajišťuje.

„Je pro mě mimořádná čest, že právě Brno je prvním městem v České republice, které se může pyšnit připraveným, plně profesionálním velkokapacitním očkovacím centrem a které může být příkladem dobré praxe pro ostatní regiony České republiky. Moc děkuji všem pracovníkům fakultní nemocnice, záchranné služby, i dalších složek IZS za veškerou práci a mimořádné nasazení s přípravou a provozem očkovacího centra spojené,“ uvedl Tomáš Koláčný.

Důležité telefonické linky: - 1221 celostátní linka - 800 129 921 naše krajská bezplatná linka

Více informací najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.