Brno pomůže ženám s rakovinou

Brno pomůže ženám s rakovinou

Radní města Brna schválili finanční podporu projektu z participativního rozpočtu nazvaný NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě. Projekt se ve spolupráci s neziskovou organizací Liga proti rakovině Brno zaměřuje na zpříjemnění procesu léčby onkologických pacientek.

Ženy postižené onkologickým onemocněním musí jak v průběhu léčby tak po jejím ukončení zůstat aktivní především proto, že často pečují o své nezletilé děti, v řadě případů jako samoživitelky. Z toho důvodu je nutná jejich podpora ve více oblastech během tohoto nelehkého období. Už samotné vyslechnutí takové diagnózy může člověku obrátit život naruby. Mnoho z nás si nedokáže ani představit, jak psychicky náročné je čelit takové životní situaci.

„Jenom v roce 2019 bylo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně diagnostikováno onkologické onemocnění více než 2500 ženám, z toho 1047 se dozvědělo, že má rakovinu prsu. Onkologické pacientky tvoří také významnou část z celkového počtu hospitalizovaných. Léčba rakoviny není zážitkem, který by chtěl kdokoliv z nás podstoupit,“ řekl náš náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Projekt NEBÝT NA TO SAMA{:target="_blank"} pomůže léčeným pacientkám zejména v zajištění jejich volnočasových aktivit, nabídne například kurzy malování, keramiky, ale také různorodé pohybové aktivity. Neoddělitelnou součástí projektu bude i odborné poradenství související s péčí o pokožku po ozařování a následnou péčí o vlasy po chemoterapii.

„Liga proti rakovině Brno nabídne řadu aktivit zaměřených na pomoc ženám, které se léčí s onkologickým onemocněním. Počítáme s tím, že vznikne řada workshopů, webináře, edukační videa, různá cvičení, bude zprostředkováno individuální psychologické poradenství, asistenční služby a další aktivity.Je vidět, že i občané Brna toto téma považují za důležité, což ukázalo i umístění projektu v rámci participativního rozpočtu, a to mě opravdu těší. Považuji za důležité, aby město takovéto projekty podporovalo,“ uvedl po jednání Rady náměstek primátorky{:target="_blank"} Tomáš Koláčný.

Projekt získal přes tři tisíce kladných hlasů v loňském ročníku participativního rozpočtu. Město se proto zavázalo nabízet zmíněné služby v ceně přes 2 miliony korun po dobu jednoho roku. Nejen podpora obyvatel, ale i důležitost a pozitivní přínos takových aktivit byly důvodem, proč město Brno schválilo finanční podporu právě tomuto projektu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.