Brno nadzemkou – Ondřej Kotas představuje projekt brněnské nadzemní dráhy

2. srpna 2018
Brno nadzemkou – Ondřej Kotas představuje projekt brněnské nadzemní dráhy

Vzhledem k rozhodnutí vlády o přesunu nádraží k řece je Brno postaveno před otázku rozšíření dopravní infrastruktury jižním směrem. Receptem měla být stavba SJKD (severojižního kolejového diametru), kterou však vláda odsunula až po zprovoznění nového nádraží. Do té doby by se ale Brno potýkalo s velkým množstvím cestujících přesouvajících se mezi novým a starým nádražím, kde minimálně ze začátku zůstane přestupní uzel MHD.

Rádi bychom zahájili dialog se SŽDC (správou železniční dopravní cesty) o odkupu viaduktů a železniční infrastruktury na stávajícím osobním průtahu do majetku města a jejich dočasné využití pro vedení nadzemní dráhy.

Tato nadzemní dráha propojí židenické nádraží se starým a novým hlavním nádražím s využitím rychlé tramvaje nebo vlakotramvaje a umožní vznik nových zastávek (například Špitálka, Opuštěná nebo Holandská – viz obrázek).

Nová nadzemní dráha umožňuje taktéž do budoucna propojit přímou linkou centrum města s brněnským letištěm, případně vést vlakotramvaj do městské části Chrlice a dále na jih.

Je zde zároveň možnost přesunout některé pozemní tramvajové linky z okolí ulic Benešova a Nové Sady do prostor za dnešní nádraží na stávající nástupiště a uvolnit tak přednádražní prostor. Jak jsem již zmínil, nadzemní dráhu v Brně chceme vybudovat jako dočasné řešení do doby zprovoznění SJKD či dalších dopravních staveb napojujících nové nádraží. Poté nebudeme bránit, aby proběhla sanace tohoto drážního tělesa v souladu s Územním plánem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.