Brno jako moderní evropská metropole 21. století

Brno jako moderní evropská metropole 21. století

Náš pirátský náměstek Tomáš Koláčný jako člen řídícího výboru Brněnské metropolitní oblasti navštívil panelovou konferenci v portugalském Portu, kde reprezentoval město Brno na výročním zasedání fóra Evropských metropolitních orgánů. Brněnský zastupitel Tomáš Koláčný zde diskutoval se svými evropskými protějšky o palčivých problémech tzn. metropolitních oblastí. Brno a jeho okolí je totiž třetí největší metropolitní oblastí v České republice - a to hned po Praze a Ostravě.

Co vlastně metropolitní oblast přesně znamená? Dle definice se jedná o je velké seskupení sídel tvořené zpravidla velkoměstem či městem a přilehlými oblastmi. Brněnská metropolitní oblast (BMO) je tak typickým příkladem  monocentrické metropolitní oblasti, tzn. tato oblast má jedno jádro - tím je město Brno – nejsilnější centrum služeb, pracovních příležitostí, vzdělávání, a jeho přilehlé okolí. Brněnská metropolitní oblast navíc jedním z  nejvíce a nejrychleji se rozvíjejících regionů vůbec, takže na jeho vyvážený rozvoj je třeba vytvořit  systematickou organizaci.

I toto téma bylo součástí konference. Tomáš Koláčný věří, že vzájemným sdílením know how bude reálné vybudovat špičkový správní celek, který bude inspirací ostatním. a to nejen v rámci regionu.

„Evropská města a regiony čelí zásadním problémům, jejichž příčiny však v řadě případů překračují katastrální území dotčených obcí. Metropolitní témata související například s kvalitou ovzduší, dopravou, strategickým plánováním anebo dostupností bydlení je možné účinně řešit na metropolitní úrovni prostřednictvím řízené spolupráce spádové obce a obcí okolních, které leží v tzv. metropolitní oblasti. Metropolitní úroveň územního rozvoje však česká legislativa nezná,“ posteskl si.

Hlavní témata konference byla hlavně o tom, jak podpořit klimaticky neutrální metropolitní oblasti, otázka zelené a chytré dopravy a polemika nad finanční výzvou udržitelného rozvoje metropolitních oblastí.

„Fórum EMA (European metropolitan authorities) se tedy zabývalo postavením metropolitních oblastí v rámci veřejné správy a jejich zapojením do přípravy a řízení Národních plánů obnovy a zelené transformace. Metropolitní oblasti budou hrát v tomto směru klíčovou roli a je proto potřeba apelovat na národní i evropské instituce, aby při svém rozhodování metropolitní problematiku náležitě reflektovaly,“ komentuje konferenci v Portu pirátský náměstek Tomáš koláčný{:target="_blank"}.

Více se o Brněnské metropolitní oblasti dozvíte na stránkách metropoliltni.brno.cz.{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.