Brno daruje Dopravnímu podniku 5000 respirátorů!

Brno daruje Dopravnímu podniku 5000 respirátorů!

Od 1. března platí série vládních opatření, která mají zlepšit nepříznivou pandemickou situaci. Mezi nimi je i povinnost nošení respirátorů FFP2 nebo KN95 téměř všude, kde je větší koncentrace lidí, včetně hromadné dopravy. Opatření však v některých případech vedlo i k vyhroceným situacím mezi cestujícími.

„V první řadě bych chtěl poděkovat drtivé většině cestujících, kteří respirátory poctivě nosí a jsou ohleduplní k sobě i ke svému okolí. Při svých cestách šalinou z práce domů jsem si ale všiml i případů, kdy lidé nastupují bez nařízené ochrany dýchacích cest pouze v chirurgické roušce, či textilní masce. To někdy vytváří nepříjemné situace, které mohou vést až ke konfliktům mezi cestujícími a pracovníky DPMB. Stav, do kterého nás vláda svým chaotickým řízením dostala, mezi námi vytváří zbytečné napětí. Jsem proto vděčný, že Rada města Brna dnes schválila můj návrh na poskytnutí daru 5000 respirátorů Dopravnímu podniku. Chtěli bychom tímto pomoct zlepšit napjatou atmosféru a předejít vzájemným sporům. Zároveň nechceme, aby bylo nutné někoho vylučovat z přepravy jen proto, že nemá požadovanou ochranu dýchacích cest. Je pro nás prioritou, abychom zajistili ve vozech bezpečné prostředí pro všechny cestující. Jsem proto velice rád, že jsme našli řešení, které pomůže předcházet zbytečným konfliktům,” říká náš náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Dopravní podnik města Brna dostane od města respirátory, které budou postoupeny preventistům a řidičům hromadné dopravy. Ti je pak v případě potřeby poskytnou cestujícím bez respirátoru FFP2, příp. KN95. Náročná pandemická situace v kombinaci s nepředvídatelnými vládními opatřeními dopadá na nás všechny a jsme si vědomi toho, že sledovat neustálé změny není jednoduché. Jeden den stačí chirurgická rouška, druhý den je nutný respirátor. Ne každý se dokáže rychle zorientovat ve všech vládních nařízeních a zvolit správnou ochrannou pomůcku. Je také jasné, že kvůli tomu lidé nepřestanou používat městskou hromadnou dopravu.

„Současná situace volá po solidaritě a ne po výčitkách či trestech. Mým cílem je smysluplně chránit cestující i zaměstnance DPMB. Přesto je třeba mít na paměti, že zodpovědnost za dodržování nařízení leží především na každém z nás. Město poskytuje tyto respirátory jako nouzové ochranné prostředky, které by se měly využívat pouze v krajním případě, kdy není možné standardní řešení situace,” uzavřel Koláčný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.