Brno bude mít nový přehlednější web!

Brno bude mít nový přehlednější web!

Za 11 let od vzniku současného webu města se internet změnil k nepoznání a web tak přestává vyhovovat potřebám Brňanů i města. Rozhodli jsme se, že si hlavní stránka města zaslouží pořádnou změnu. Jeho nová verze bude přehlednější a přizpůsobena dnešnímu internetovému prostředí. Projekt patří pod Odbor městské informatiky, který vede náš pirátský zastupitel Ondřej Kotas.

Současná webová stránka města Brna byla spuštěna 1. ledna 2010. Tehdy zohledňovala poslední technologické trendy a uspokojovala také veškeré potřeby města. Jenže od té doby se leccos změnilo. Nárůst informací zveřejňovaných na internetu se spolu s novými projekty města promítl do zvýšení množství informací, které by měly být k nalezení i na jeho webu. Město situaci řešilo prostřednictvím tematických miniwebů, ty jsou však řešením jen částečným. Proto se teď chystá rekonstrukce celého systému.

Webové stránky města obsahují velké množství typově různých informací, které se navíc dělí podle odborů, agend, či městských částí, pod které spadají. Současně má zde mít občan přístup k mnoha dokumentům a mít možnost elektronicky podat různé administrativní žádosti. Promyšlená struktura a přehlednost jsou tím pádem jedny z nejpodstatnějších vlastností takového webu. A přesně tak také zněly naše hlavní požadavky na zhotovitele.

„Občan by měl na webu hledané informace najít co nejjednodušeji a strávit tam co nejméně času. Ulehčenou práci budou mít také úředníci, protože nový web bude mít přehlednější rozhraní. Orientace na webu by měla být zkrátka jednoduchá a intuitivní pro obě strany. Tvůrci se přitom inspirovali například weby portal.gov.cz a www.gov.uk,” říká pirátský náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Během několika týdnů bude hotový tzv. minimální životaschopný produkt (MVP). Ten bude magistrát testovat a připomínkovat, aby mohl zhotovitel web zlepšit na základě jejich zkušeností. Finální verze webu bude spuštěna příští léto 2022.

Projekt nového webu patří mezi moderní elektronickou agendu, kterou Piráti dlouhodobě podporují. Jen v Brně již pomohli zavést například elektronické aukce nevyužitých nemovitostí nebo participativnější fungování radnice, jejíž rozhodování je založeno na datech.

„Čím více funkcí na webu bude spolehlivě fungovat, tím méně bude potřeba chodit osobně na úřady. Ušetříme tak čas nejen lidem, ale i úředníkům, kteří se budou moci věnovat jiné práci. Obíhat mají informace, ne lidi! Věřím, že nový web města ukáže, jak nám digitalizace může usnadnit život,” dodává Ondřej Kotas{:target="_blank"}, uvolněný zastupitel pro oblast informačních technologií, pod jehož kompetenci projekt nového webu spadá.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.