Brněnské městské byty přehledně!

2. března 2021
Brněnské městské byty přehledně!

Získat informace o množství, typech nebo dostupnosti městských bytů bylo ještě donedávna poměrně náročné. To se však postupně mění. Už loňský rok se otevřelo kontaktní místo na Malinovského náměstí, kde mohou zájemci získat veškeré potřebné informace. K němu se nově přidala také tištěná brožura a webové stránky. Informace tak budou ještě dostupnější.

Brožura “Obecní bydlení v Brně přehledně” je zatím k dispozici v budovách Magistrátu města Brna a úřadů městských částí (další místa jsou v jednání). Webové stránky jsou dostupné na bydleni.brno.cz{:target="_blank"}. Zde se budou objevovat průběžně aktualizované informace o všech typech městského bydlení a také o probíhajících a dokončených rekonstrukcích i nové výstavbě.

Na vzniku webových stránek se podílel také Pirát Ondřej Kotas, který pracuje na Odboru městské informatiky. Ondra spolupracoval na dodávkách hned několika map, které jsou postaveny na datech z jednotlivých městských částí a Bytového odboru MMB.

„Na webu se nachází nástěnka, která shrnuje informace pro lidi, kteří plánují žádat o běžný obecní byt. Pomocí ní je možné zjistit, kde bylo největší procento úspěšných žadatelů, kolik bylo v posledních třech letech zájemců nebo kolik je bytů a jaké nájemné se platí. Informace je možné filtrovat a zaměřit se tak na konkrétní městskou část, která občana zajímá. Součástí webu je i mapka oblastí s jednotlivými typy bytů. I ty lze filtrovat a při kliknutí na určitý bod zjistit počet bytů v dané oblasti. Na úvodní straně je také možné po kliknutí na vybranou městskou část zjistit počet všech druhů bytů, které se tam nachází,“ říká pirátský zastupitel pro oblast IT Ondřej Kotas{:target="_blank"}.

Ucelené informace o městských bytech je tak nově možné získat hned ze třech zdrojů. Jsme rádi, že se k nim patří také web. Díky němu je vše přehledné, srozumitelné a dostupné na jednom místě kdykoli a komukoli.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.