Břeclavští Piráti oživují veřejný prostor: svépomocí opravili dětské hřiště v Poštorné

Břeclavští Piráti oživují veřejný prostor: svépomocí opravili dětské hřiště v Poštorné

Už dlouho volali břeclavští po obnově sportoviště v místní části Poštorná. A protože se ani v letošním roce na rozsáhlou rekonstrukci asfaltové plochy v městské kase nenašly finance, iniciovali břeclavští Piráti s dalšími členy Mladých a Neklidných opatření na vylepšení tohoto prostoru.

S podporou města bylo okolí hřiště doplněno o zeleň, lavičky, odpadkový koš, opraveny ploty a externím dodavatelem obnoveny čáry pro tenisové hřiště a doplněny čáry pro nohejbal. Vzhledem k velké rozloze sportoviště vznikl vedle hřišť nevyužitý prostor o rozměru téměř 200 m2.

„Tento prostor jsme využili a namalovali na něj hrací prvky, na nichž si děti formou hry mohou zlepšit nejen motorické dovednosti, ale také znalost písmen, čísel či planet Sluneční soustavy,“ komentuje pirátská zastupitelka Magda Lengálová{:target="_blank"}.

„Inspiraci jsme našli v okolních obcích, kde s podobnými projekty již mají zkušenost. Pokud by se hrací prvky místním zamlouvaly, není vyloučeno, že bychom tento projekt nemohli zopakovat i v jiných městských částech,“ dodává Magda Lengálová{:target="_blank"}.

Celková revitalizace poštorenského sportoviště byla realizována za podpory technických služeb města Břeclav a také místního spolku Mladí a Neklidní, jehož součástí jsou právě i břeclavští Piráti. Spolek se na projektu podílel mj. také finančně. Piráti i členové spolku tak společně dokázali, že i s nízkými náklady lze efektivně oživit veřejný prostor.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.