Bezdoplatkové zóny ve Znojmě neřeší kriminalitu!

Bezdoplatkové zóny ve Znojmě neřeší kriminalitu!

Rozporuplné rozhodnutí plné chyb. I tak lze označit zavedení bezdoplatkových zón v centru Znojma. Nejen, že tyto zóny neřeší argument poklesu kriminality, ale jsou i v mnohých ohledech řešením asociálním. Pirátská členka Komise sociální/zdravotní a Komise bytové ve Znojmě Jana Logrová proto vyzvala vedení města k okamžitému dialogu a napravení nepříznivé situace.

Vedení znojemské radnice v čele se starostou Jakubem Malačkou rozhodlo v minulých dnech o zavedení bezdoplatkových zón. V reálu to znamená, že nově přistěhovalí obyvatelé nebo obyvatelé s novou smlouvou, kteří bydlí v diskutovaném centru města, přijdou o státní doplatek na bydlení. Nejedná se jen o osoby, které radnice označuje jako „nepřizpůsobivé”, ale nařízení postihne i matky samoživitelky, seniory a lidi na hranici chudoby.

Kolika domácností se odebrání doplatku za bydlení dotkne ale radnice neví. Toto důležité rozhodnutí není založeno na pádných datových podkladech. Politici z řad koalice argumentují, že bezdoplatkové zóny využijí k boji proti obchodníkům s chudobou a omezí prohlubování nežádoucích společenských jevů. Nová opatření, bez jakékoliv práce sociálních pracovníků a preventivní činnosti, však z profesního pohledu tyto společenské problémy a nerovnosti naopak jen prohloubí. Lze tak říct, že návrh má pouze „vyčistit” centrum města od lidí, kteří se nelíbí současnému vedení města.

Mnohá města, mezi nimi například Litvínov, Ústí nad Labem nebo třeba Sokolov, kde byly bezdoplatkové zóny už aplikovány zpětně ukazují, že prokazatelné zlepšení toto řešení nepřineslo. Bezdoplatková zóna je navíc navržena v celém centru a nikdo neví, kam se mají lidé pobírající doplatek přestěhovat. Město také ztratí absolutní kontrolu nad tím, kdo bude v bytech bydlet. Výsledky nových opatření tedy místo systémového řešení situaci jen zhorší.

„Zavedením zón se nevyřeší žádný z problémů s kriminalitou v centru města. Tato opatření naopak ve výsledku jen prohloubí nerovnosti, které povedou k zvýšené kriminalitě. Piráti preferují nástroje sociální politiky, které na rozdíl od bezdoplatkových zón přinášejí ověřené výsledky. Jedná se především o podporu sociálně slabších skupin formou spolupráce se sociálními pracovníky, budování dostupného bydlení, nová pravidla pro přidělování městských bytů a celkovou prevenci kriminality. Tím, že odebereme doplatek na bydlení lidem žijícím v centru totiž zasáhneme nejen domnělé nepřizpůsobivé, ale i ty, kteří jsou v této situaci zcela nevinně, jako jsou například jmenované samoživitelky, ” uzavřela Jana Logrová{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.