Česká pirátská strana
Volební program Znojmo
Komunální volby 2018

 1. Otevřené město - Obyvatelé Znojma musejí snadno získat veškeré informace, které od města potřebují. Informovaný občan se snáze a lépe zapojí do rozhodování města. Občané musí mít více příležitostí se podílet na chodu města. Město musí zveřejňovat veškeré informace, aby byla možná široká veřejná kontrola.

  1. Průhledné financování města i jeho příspěvkových organizací - plně rozklikávací rozpočet viz Uherský Brod, Nové Město na Moravě

  2. Otevřená data - Město zveřejňuje obrovské množství dat (blokové čištění, uzavírky silnic, vyhlášky, statistiky všeho druhu). V rámci projektu otevřená data jsou tyto údaje zveřejněny uceleně, logicky a lépe se s těmito daty poté pracuje jak dovnitř úřadu, tak navenek; otevřené zastupitelstvo a komise - online stream, elektronicky sdílené podklady na zasedání

  3. Lepší komunikace s občany - Je potřeba kvalitní webová prezentace města, kde půjdou najít všechny zveřejněné informace snadno a rychle, nebude se narážet na zastaralé a jinak neplatné údaje - renovace webových stránek města. Kde je to možné, chceme, aby město připravilo jednotné formuláře pro řešení všech situací, které občan musí řešit. Navázat úřad na mobilní aplikaci.

  4. Nechat rozhodovat občany - Občasné musejí mít příležitost se podílet na rozhodování města. V tomto směru je nejlepším nástrojem participativní rozpočet, kterým dostanou občané příležitost navrhnout, připravit a nakonec rozhodnout o realizaci konkrétního projektu. Je třeba využívat lépe místních anket, občanských fór a referend.

  5. Vypisovat výběrová řízení na pracovní pozice povinně i pro příspěvkové organizace - Zabránit prorůstání klientelismu lze a výběrová řízení jsou základním prostředkem.

 2. Průjezdné město - Obyvatelé nechtějí strávit půlku odpoledne v zácpách. Město musí vyřešit dopravu nejen pro současnost, ale hlavně do budoucna. Město i obyvatelé musí vědět, jaká bude doprava, až se dokončí první fáze obchvatu. Město by mělo také podporovat i jiné způsoby přepravy - MHD, na kole, pěšky.

  1. Zrychlit MHD - Není třeba dlouho hledat způsoby, jak urychlit jízdu MHD, jde to - např. alternativními platbami jízdného (řidič se nemusí zdržovat s výdejem jízdenky), lepším napojením na spoje po kraji - časově navázat linky MHD na páteřní mimoznojemské linky. Ve městě velikosti Znojma by měly být zavedeny před nepracovním dnem celonoční linky

  2. Analýza silniční dopravy (včetně MHD) - bez komplexní analýzy dopravy nelze správně naplánovat další rozvoj města, výstup analýzy by měl být takový, aby bylo možné lépe naplánovat linky MHD, úprava problematických křižovatek i semaforů, alternativní cesty při havárii i delší opravě, zlepšení průjezdu městem zvláště ve špičkách,

  3. Lepší parkování - vrátíme správu parkovišť městu, obnovíme rozumné ceny parkovacích karet v centru, podpoříme vznik P+R parkovišť navazujících na MHD, např. na Malé Louce, U Lesíka

  4. Cyklistika - podpoříme rozvoj aklternativních způsobu dopravy ve městě - logicky propojíme cyklostezky vedoucí napříč celým městem s přihlédnutím na již zbudované městské či republikové cyklotrasy, propracovaný systém povede k vyšší bezpečnosti všech účastníků silničního provozu (cyklisté, řidiči i chodci), v souvislosti s tímto budeme provádět osvětu mezi cyklisty, řidiči i chodci (cykloakce, bezpečné užívání cyklostezek, bezpečné chování všech zúčastněných), na základě analýzy vnitřního systému ulic města vytipujeme ty, které je možné v obou směrech zprůjezdnit pro cyklisty (a ještě v současnosti průjezdné nejsou), podpoříme rozvoj bikesharingu (např. Rekola)

  5. Znojemské podzemí - Necháme provést průzkum technického stavu Znojemského podzemí

 3. Vstřícné město - Chceme město, které bude občanům usnadňovat život a kde se lidem bude dobře žít. Lidé by měli mít možnost vyřídit si své záležitosti s úřadem pohodlně a elektronicky; obíhat mají data, ne lidé na úřadech. Sociální služby mají být především v přirozeném prostředí.

  1. Pozornost celému Znojmo - Investice do infrastruktury ve všech městských částech rovnoměrně (opravy chodníků a komunikací)

  2. Úklid města a odpadové hospodářství - Chceme minimalizovat množství směsného odpadu, např. větším rozšířením popelnic na tříděný odpad do domácností. Blokové čištění v nerezidentních ulicích provádět večer/v noci.

  3. Nižší regulace - Chceme snížit regulaci vyhláškami. Vyhradíme prostor pro volný pohyb psů.

  4. Nové bydlení - Vytvoříme podmínky pro bydlení ve městě, podpoříme výstavbu nových bytů

  5. Rozšířit v centru veřejnou wifi

  6. Mobilní městská aplikace - Mobilní aplikace bude sloužit obyvatelům a turistům k jednoduššímu pohybu či pobytu ve městě. Aplikace bude obsahovat kompletní informace o městě, přehled kulturních akcí, jízdní řády MHD, přehled parkovišť, informace o poskytovaných službách (kina, sportoviště atd.), placení poplatků a mnoho dalšího.

  7. Osobní přístup v sociálních službách - Budeme rozvíjet alternativní způsoby zdravotnické a sociální péče (pomocné pečovatelské služby, paliativní péče, centra aktivního porodu apod.), podpoříme dlouhodobé nástroje vedoucí k odstranění sociálního vyloučení, budeme dohlížet na kvalitu veřejných služeb a rovnou dostupnost pro všechny obyvatele města

 4. Živé město - Jen město, které nabízí kvalitní vzdělání, širokou možnost sportovního i kulturního vyžití je skutečně živé. Znojmo nabízí velkou škálu kulturních akcí, avšak příprava, i průběh, vypadá často dosti nahodile. Chceme, aby sport byl především přístupný pro všechny. Chceme širší nabídku výukových metod. Musí se lépe využít možnosti vysokého školství ve Znojmě, byť je soukromé.

  1. Moderní a diverzifikované školství - Chceme moderní školství, podpoříme alternativní třídy ve školách a školkách. Chceme být vstřícní k vysokému školství ve Znojmě, aby obyvatelé Znojma měli možnost dosáhnout co nejlepšího vzdělání

  2. Zkvalitnění organizace Znojemské besedy - Zlepšení informovanosti o kulturních akcích pro místní i turisty, přehlednější nabídka služeb cestovního ruchu, navázání na mobilní aplikaci. Koordinace města, spolků a Znojemské besedy.

  3. Audit systému financování sportu - Průhledné financování sportu, aby bylo jasné, podle jakých kritérií byly peníze přiděleny. Zjednodušení administrativy u příspěvků pro mládežnické spolky, podpora sportu pro všechny věkové kategorie, více otevřených sportovišť, zvýšení informovanosti o nabídce sportů

Navrhni úpravu