Jsme transparentní

Volební výbor pro krajské volby 2020

  • Lukáš Dubec (lídr kandidátky)
  • Jiří Hlavenka (dvojka kandidátky, jakožto nečlen bez hlasovacího práva)
  • Jana Leitnerová (trojka kandidátky, zástupkyně kMO)
  • Ivo Vašíček (čtyřka kandidátky)
  • Petr Springinsfeld (pětka kandidátky)
  • Pavel Nevrkla (zástupce PKS)
  • Adam Vyplel (zástupce PKS)
  • Tomáš Koláčný (zástupce PMS Brno)
  • Michal Švagerka (zástupce PMS Slovácko)
  • Šimon Fouček (zástupce PMS Znojemsko)

V tomto složení byl VV ustanoven dle rozhodnutí Předsednictva Krajského sdružení Pirátů v JmK ze dne 19. 12. 2019. Zároveň na VV PKS JmK deleguje své povinnosti a z nich vyplývající pravomoce v oblasti předvolební kampaně pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2020, zejména schvalování záměrů (§ 11 odst. 2 písm. a) pravidel hospodaření), schvalování pracovního rozpočtu a řešení strategických i každodenních otázek kampaně.

Volební manažerka kampaně:

Vanda Klestilová

Koordinátorka dobrovolníků v kampani:

Markéta Tvrdá

CHCI VĚDĚT VÍCE