Ing. Zbyšek Martoch

zbysek.martoch@gmail.com

Jsem PRO

  • Moderní, vstřícnou, odpovědnou a hlavně otevřenou radnici
  • Účelné hospodaření s obecními prostředky
  • Zřízení nových parkovacích míst
  • Vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily
  • Výsadbu stromů a keřů jako formu boje proti vedru a suchu

Jsem PROTI

  • Arogantní, neochotné a netransparentní veřejné moci
  • Plýtvání veřejnými prostředky
  • Zbytečným blokovým čištěním

Proč kandiduji

Věřím, že občan by se měl aktivně zajímat o dění ve svém okolí a snažit se uplatnit své schopnosti ve prospěch společnosti. Pouze široká nabídka kandidátů a velké množství soutěžících subjektů zaktraktivní komunální volby pro voliče a vytvoří potřebný tlak na kvalitu volených zástupců.

Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.

— Tomáš Garrigue Masaryk

Bio

Zbyšek Martoch se narodil r. (*1976). Vystudoval jsem informatiku na Vysokém učení technickém v Brně.

V současné době pracuji v oblasti vývoje informačních systémů pro vysoké školy a univerzity.

Dále působím jako odborný rada na sekci hospodářské soutěže Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Navrhni úpravu