Ing. Zbyšek Martoch

Zbyšek Martoch se narodil r. (*1976). Vystudoval jsem informatiku na Vysokém učení technickém v Brně.

V současné době pracuji v oblasti vývoje informačních systémů pro vysoké školy a univerzity.

Dále působím jako odborný rada na sekci hospodářské soutěže Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.