MgA. Vojtěch Sedlák

+420 605 522 722
vojtech@sedlax.cz

Jsem PRO

  • Radnici otevřenou občanům
  • Město aktivně podporující kulturní dění v Boskovicích
  • Podporu alternativních způsobů dopravy (mhd, cyklistika)
  • Investice v oblasti ekologie a udržitelnosti
  • Aktivní úlohu města v diskusi s veřejností

Jsem PROTI

  • Klientelismu a neprůhledným veřejným zakázkám
  • Absenci veřejné diskuse o důležitých investicích
  • Nekoncepčnímu rozšiřování zástavby na městských periferiích
  • Nezodpovědnému nakládání s tříditelnými odpady

Proč kandiduji

Kandidovat do zastupitelstva jsem se rozhodl, protože mi záleží na tom, jak se v Boskovicích žije a jak zde probíhá spolupráce a komunikace mezi aktivními občany a radnicí. Přestože si nemyslím, že by situace na boskovické radnici byla kritická, jsou určité věci, kterým se Boskovice věnují málo, špatně, nebo vůbec. K nim patří například stěžejní téma komunikace vedení města s občany, transparentnost města v oblasti investic a ochota podílet se s občany na diskusi ohledně zásadních otázek.

Bio

MgA. Vojtěch Sedlák (* 19993) se narodil v Boskovicích, kde letos kandiduje do zastupitelstva za Českou Pirátskou Stranu. Vystudoval místní osmileté gymnázium, odtud pokračoval ve studiu na JAMU v oboru Hudební Management, kde v roce 2017 získal titul MgA. Momentálně pracuje jako produkční v pražském podniku Manifesto Market, odkud se ale vrací do rodných Boskovic, kdykoliv mu to okolnosti dovolí. Ve volném čase se věnuje DJingu, přátelům a dobrému pivu.

Navrhni úpravu