Vít Jurásek

Vít Jurásek (* 15. prosince 1986) fandí Pirátské straně od jejího založení a členem se stal letos na jaře. Pochází z malé vísky u Bílých Karpat a v Brně žije deset let od svých studií na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Školu nedokončil pro vábení pracovního trhu, kde začal jako PHP programátor a později s přáteli založil firmu Netajo s.r.o. Po několika letech pokračoval v pracovní cestě jako živnostník.

Vadí mu na státu tolik věcí, že to není ani možné vyjmenovat, ale všechny mají společného jmenovatele - pokazily se kvůli nedostatku občanského dohledu a zájmu a nekompetenci nebo zlovůli funkcionářů. Chce tyto nešvary napravit a pak se rozhlížet dál co by šlo spravit. Chybí mu v politice dialog mezi vládnoucími stranami, opozicí a odborníky a veřejností. Ve sněmovně by chtěl vystupovat spíše jako manažer, správce a diplomat, který nebude dělat politická rozhodnutí bez důkladných odborných podkladů a širšího konsenzu.

Ve volném čase se věnuje svým přátelům, se kterými hraje deskové hry a organizuje vzdělávací akce, a rozvoji svých mezilidských schopností v čemuž mu pomáhá psychologie a buddhismus.

Jako státníky obdivuje Marca Aurelia a Masaryka.

CHCI VĚDĚT VÍCE