Ing. Tomáš Gottwald

tomas.gottwald@pirati.cz

Jsem PRO

  • Svobodnou informačně a technologicky propojenou občanskou společnost
  • Decentralizaci a svět bez prostředníků
  • Reflektování reality třetího tisíciletí
  • Nepodmíněný základní příjem
  • Svobodný internet
  • Mír a lásku

Jsem PROTI

  • Filtrování internetu
  • Privatizaci zisků a socializaci ztrát
  • Zneužívání politiky pro privátní zisky
  • Koncepci vynakládání peněz z městských rozpočtů v malých tlupách

Proč kandiduji

Kandiduji, protože se chci podílet na rozvoji města, podporuji otevřenou radnici a participativní rozpočet.

Bio

Ing. Tomáš Gottwald (* 24. prosince 1983) se živí jako nabídkový inženýr ve společnosti Siemens. V letošním roce dokončí doktorské studium na Fakultě elektrotechnologie a komunikačních technologií univerzity VUT v Brně, kde zkoumá sodík-iontové akumulátory, vhodné k uskladnění velkého množství elektrické energie. Absolvoval několik odborných stáží v zahraničí a má přehled o tom, jak funguje politika u nás doma i venku. Dlouhodobě se zabývá drogovou problematikou a také propojováním univerzitního prostředí s praxí v reálném životě. Je členem České pirátské strany. Tomáš je občanem města Blanska od narození a má toto město velmi rád. Chtěl by věnovat svoje schopnosti a znalosti na další pozitivní rozvoj Blanska. Podporuje otevřenou radnici a participativní rozpočet, což by umožnilo občanům aktivně se podílet na rozvoji jejich města.

V blanenském zastupitelstvu chce především dohlédnout na průhledné nakládání s veřejnými penězi a problém bydlení. Je kandidátem na starostu města a jeho úkolem bude připravit udržitelný územní plán reflektující potřeby občanů, nachystat zasíťované pozemky k prodeji, nastartovat výstavbu cenově dostupných rodinných a bytových domů seniorům, mladým a rodinám. Hodlá se poprat za mladé s respektem ke starším a zkušenějším. Zajímá se o architekturu nového neúplatného IT systému, který dokáže autonomně zajišťovat prodej nového bydlení. Jeho největšími hodnotami jsou svoboda a vzájemná tolerance. Pirátskou stranu chápe jako jedinou skutečně demokratickou politickou platformu, která reflektuje realitu třetího tisíciletí.

Články autora Tomáš Gottwald

Navrhni úpravu