Mgr. Pavla Šejnoha Jaklová

p.jaklova@centrum.cz

Jsem PRO

  • Podporu hrazení péče v domácím prostředí a právo na důstojný odchod ze život
  • Navýšení kapacity školek a škol v naší MČ podle počtu dětí v lokalitě
  • Efektivní státní správu a samosprávu

Jsem PROTI

  • Využívání ČR jako zdroje levné pracovní síly
  • Nadvládě finančních institucí nad politikou
  • Plýtvání veřejnými prostředky

Proč kandiduji

Mojí prioritou je sociální problematika, tj. pomoc seniorům, podpora domácí péče a pečujících rodin, navýšení kapacit mateřských škol. Dále se chci zaměřit na rozvoj Brna Žabovřesk, výsadbu zeleně. Podporuji výstavbu nových bytů při zachování stávající kvality bydlení a dostatku zeleně v lokalitě. Problémem v Žabovřeskách jsou chodníky ve špatném stavu. Myslím, že Žabovřesky by měly být více bezbariérové, mnohde chybí rampy pro vozíčkáře a podobně. Podporuji využití bývalých výměníkových stanic pro obecně prospěšné účely.

Bio

Mgr. Pavla Šejnoha Jaklová (* 22. 7. 1976 Valašké Meziříčí) od roku 2001 žije v Brně.

Studovala magisterské studium UTB obor Sociální pedagogika. Má jedno dítě, momentálně je na rodičovské dovolené a pracuje na částečný úvazek jako sociální pracovník.

Navrhni úpravu