Ing. Jaroslav Kameň

Jaroslav Kameň (roz. Kupčík, * 1986) pochází z Orlové a je členem Pirátské strany od roku 2016. Vystudoval Fakultu informačních technologií v Brně, kde pak pracoval jako učitel, programátor a manažer. Od roku 2020 žije opět v Orlové a pracuje jako webový vývojář pro společnost Seznam.cz.

Vadí mu plýtvání veřejnými prostředky, degradace veřejného prostoru a omezování osobních svobod. Chtěl by, aby moderní technologie život lidem usnadňovaly a nikoliv ztěžovaly. Byl by rád za větší transparenci ve státní správě a aktivní občanskou společnost podílející se na rozhodnutích, které se jí týkají.

Nelíbí se mu, když politici místo služby občanům upřednostňují své soukromé či jiné zájmy na úkor všeobecné prospěšnosti. Přeje si, aby stát občanům poskytoval bezpečný a efektivní prostor k jejich osobnímu rozvoji a nefungoval jako prostředek k jejich vykořisťování nebo perzekuci.

Přál by si informovanou a vzdělanou společnost schopnou vyhodnocování důvěryhodnosti informačních zdrojů. Efektivní fungování demokracie je podmíněno svéprávnými, svobodnými a zodpovědnými občany, kteří sebou nenechají jednoduše manipulovat.

Silně podporuje myšlenku nepodmíněného základního příjmu, který chápe jako efektivní prostředek k udržení fungující ekonomiky. Myslí si, že je pro stát výhodnější podporovat raději přímo své občany než korporace, kterým jsou pro vytváření pracovních míst přidělovány dotace a odpouštěny daně. Věří, že by tak nepodmíněný základní příjem kromě zjednodušení sociálního systému a zaručení důstojného života občanům rovněž pomohl omezit odtok peněz do zahraničí a daňových rájů.

Když se mu podaří osvobodit se ze zajetí počítačů, podniká výlety do přírody na lyžích, kole i pěšky. Má rád Nintendo Switch, sci-fi a fantasy literaturu a filmy, hraje a tvoří deskové a karetní hry a hraje na kytaru a ukulele.

CHCI VĚDĚT VÍCE