Bc. Jana Logrová

Narodila jsem se 24. srpna 1995 ve Znojmě. Od roku 2014 žiji v Brně, ale i nadále se zajímám o komunální politiku ve svém rodném městě.

Jsem členkou Pirátské strany od roku 2020, ale dobrovolnému pirátění se věnuje už od vzniku MS Znojemsko v roce 2013.

V současné době studuji sociální práci na Masarykově univerzitě.

Jsem členkou Komise sociální Rady města Brna a garantkou Krajského expertního týmu pro sociální politiku a zdravotnictví. Pracovala jsem jako sociální pracovnice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a také na Oddělení sociálního začleňování na brněnském magistrátu, kde se věnovala lidem, kteří jsou ohrožení bytovou nouzí.

Ve volném čase se věnuje studiu konceptu sociálního bydlení, odborovému organizování se v sociální práci, vyšívání, feminismu a své kočce.

PS: s focením i ofinou už jsem to dávno vzdala…

CHCI VĚDĚT VÍCE