Mgr. Jan Střítecký, Ph.D.

Honza Střítecký se narodil 3. července 1986 v Brně. Po osmiletém studiu na Gymnáziu v Blansku absolvoval obory Historie a Španělština na FF Masarykovy univerzity v Brně a tamtéž i pokračoval v doktorském studiu Španělské filologie, které v říjnu 2016 úspěšně zakončil obhajobou disertační práce věnované dílu mexických spisovatelů Carlose Fuentese a José Augustína. Během studia pobýval ve Španělsku a Mexiku. Během cest poznával, jak funguje život v řadě větších a menších měst včetně problémů, se kterými se potýkala (horko, sucho, síť MHD, cyklodoprav,…). V současnosti pracuje v oblasti marketingu a výuky španělštiny.

Do zastupitelstva města Blanska kandiduje, proto aby se mohl aktivně zapojit do utváření budoucí podoby města. Jako nespokojený občan s kauzou “Skleníky”, kdy město nechává postavit developerovi v pořadí ji sedmý super/hyper-market v Blansku na nejúrodnějších pozemcích města, se nechce spokojit pouze s hořekováním na vzniklou situací. Podporuje transparentní a přátelskou radnicí.

CHCI VĚDĚT VÍCE