PaedDr. Ivo Vašíček

ivo.vasicek@pirati.cz

Jsem PRO

  • Zapojení občanů do rozhodování -posílení přímé demokracie a přímou odpovědnost politiků.
  • Přizpůsobení daňových systémů nové technologické situaci a snižování zdanění práce.
  • Maximální využití nových technologií pro zlepšení kvality života.

Jsem PROTI

  • Omezování občanských svobod a přístupu k informacím.
  • Využívání ČR jako zdroje levné pracovní síly.
  • Nadvládě finančních institucí a oligarchů nad politikou.

Proč kandiduji

Chci zastavit omezování občanů dalšími restrikcemi, a zrušit současná přehnaná omezení a regulace.

Skutečná svoboda slova je právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.

Bio

Ivo Vašíček (* 5. prosince 1961 Olomouc). Ivo vyrůstal a studoval v Brně (doktorát v roce 1986). Má čtyři děti a žije v Čejkovicích.

Učil na ZŠ i VŠ. Na přelomu roku 1989/90 byl krátce politicky aktivní v OF. Do roku 1997 v různých manažerských pozicích řídil rozvoj telekomunikační firmy v rámci Evropy. Od roku 1998 poskytuje se svojí firmou odborné manažerské služby českým firmám i nadnárodním korporacím. Největší úspěchy má při formulacích strategií a při krizovém řízení. Řídil vývoj nového globálního software v české IT společnosti. Nyní rozvíjí projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Politický postoj: „Jsem přesvědčen, že současné uspořádání a řízení společnosti neodpovídá technologické realitě. Vysoká produktivita nás může osvobodit od práce. Zatím se však rostoucí produktivita projevuje růstem zisků (tedy i dluhů) a nezaměstnanosti - krizí z nadvýroby. Finanční krize je projevem nadvlády trhu nad společností. Krize slouží jako argument pro zdůvodnění snížení kvality života, které je pro zvýšení ziskovosti investičních aktivit nezbytné.“

Politickou angažovaností se chce podílet na realizaci strukturálních změn ve společnosti.Vždy se opírá o otevřenou a věcnou komunikaci. Právo na svobodné šíření informací a na soukromí považuje za základ všech osobních svobod. Svými blogy upozorňuje na chybná společenské a ekonomická paradigmata. Byl tvůrcem ekonomických bodů pirátského programu.

Byl pětkrát místopředsedou České pirátské strany. Je členem MS Slovácko.

Články autora Ivo Vašíček

Navrhni úpravu