BSc. Denisa Bernardová

732 850 803
bernardova.d@gmail.com

Jsem PRO

  • Revoluci ve vzdělávání učitelů s cílem zvýšit jeho prestiž.
  • Vzdělávání, které podporuje individualitu a celoživotní osobní rozvoj.
  • Stát, který je transparentní, a který si váží a chrání své občany.

Jsem PROTI

  • Zastaralým praktikám. Všem.
  • Plýtvání dětského a lidského potenciálu.
  • Koblihám a ignoraci.

Proč kandiduji

Protože, když než teď, tak kdy a když ne já, tak kdo. (Emma Watson)

Teaching, properly conceived is not a delivery system. You're not there to just pass on information.

— K.Robinson

Bio

Denisa Bernardová je rodilou Brňačkou (narozena 25.2.1995).

Byla u zrodu strany 5% pro vzdělávání a je její jedinou kandidátkou v Jihomoravském kraji.

Denisa vystudovala Střední pedagogickou školu ve Znojmě (teď GPOA Znojmo), při které se angažovala ve věcech regionální politiky a pracovala jako učitelka dramatického kroužku. Protože se o stav českého vzdělávání začala zajímat intenzivně rozhodla se, že načerpá zkušenosti a znalosti v zahraničí, a s tím odjela studovat do Británie. Tam v červenci 2017 promovala z BSc. Politics and International Relations. Ve svém zahraničním vzdělání pokračuje studiem Msc. Education (Leadership and Policy) na University of Bristol.

Na Česko ovšem nezanevřela a aktivně se podílí na chodu Českého spolku v Bristolu. Domů se vrací každé tři měsíce a během letních prázdnin pořádá dětské tábory s angličtinou. V létě 2016 byla na stáži na MŠMT, kde okusila pravou byrokracii. Tato zkušenost je jedním z hlavních důvodů, proč se rozhodla kandidovat do Poslanecké Sněmovny právě teď. Na změny nelze čekat, protože se samy neudělají.

Navrhni úpravu