Mgr. Dana Hrubá

lepeid@seznam.cz

Jsem PRO

  • Komunální politiku, která zabrání stěhování mladých lidí do větších měst
  • Řešení otázek dostupného bydlení a kvalitního využití ve volném čase
  • Zvyšení pospolitosti a sounáležitosti občanů napříč generacemi
  • Podporu organiizací a projektů, které pečují o ty, kteří potřebují pomoc

Jsem PROTI

  • Neefektivní plánovaní
  • Zdržování realizace kvalitních projektů
  • Prosazování osobních zájmů v komunální politice

Proč kandiduji

Myslím si, že tam, kde se občané podílejí na životě ve svém městě, se všem daří lépe, a proto jsem se rozhodla vstoupit do komunální politiky. Nelíbí se mi postoj těch, kteří vše kritizují, ale už nejsou ochotní pro svoje město nic udělat.

Bio

Mgr. Dana Hrubá (* 1976) nepochází z Boskovic, přistěhovalal se s manželem a rodinou předd osmi lety.

Vystudovala pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v oboru výtvarná výchova a dějepis a o několik let později na Masarykově univerzitě absolvovala obor arteterapie. Pracuje jako učitelka na Střední pedagogické škole. Dosud se aktivně zapojovala do dění v Boskovicích. Byla členkou sdružení Intera, které mimo jiné pořádalo akce pro rodiny s dětmi. Nyní spolupracuje s organizací Seniorpoint a vede hodiny arteterapie pro seniory.

Ráda by v Boskovicích podpořila aktivity, které by vedly k tomu, aby občané a sousedé mohli žít kvalitnější, pestřejší život fungující komunity. Více se setkávat nejen na jednorázových akcích, ale i v běžném životě. Prosazuje vybudování dětského hřiště v centru města, aby se mohli potkávat rodiče s malými dětmi, ale i míst, kde by svůj volný čas mohli trávit mladí lidé, jako například skatepark a workoutové hřiště, aby se teenageři nebavili jen ve virtuálním světě.

Nejvíce se chce však snažit do společnosti začlenit seniory, na které se často zapomíná. Líbila se jí lokální aktivita ve stylu projektu Ježíškova vnoučata, ve kterém by místní lidé potěšili starší občany nejen hmotnou pomocí, ale hlavně společným trávením času například na procházkách nebo při rukodělných workshopech, kde by se jedna generace setkávala s druhou a vzájemně si předávaly zkušenosti.

Nemá ráda konflikty a je pro diplomatické řešení všech problémů, na druhou stranu je pro dodržování pravidel a pevná ve svých přesvědčeních. Vlastní názor na věc změní jen po smysluplné logické argumentaci.

Navrhni úpravu