Anna Loupová

736 446 417
anna.loupova@pirati.cz

Jsem PRO

  • soucitné a důstojné zacházení se živými tvory
  • pravdu a čest
  • podporu výzkumu využití psychedelik jako léků
  • adopci dětí homosexuálními páry

Jsem PROTI

  • drancování planety Země
  • šikaně živnostníků a drobných podnikatelů
  • zpátečnickým tendencím převlečeným za zachovávání tradic
  • chudobě a obchodu s ní
  • bytí na druhé koleji

Proč kandiduji

Kandiduji za všechny pirátské myšlenky, doufám, že dokážu být dalším silným hlasem, který pomůže k jejich prosazení. Chci bojovat za svobodu a možnosti, chci otevírat pálivá témata a přistupovat k nim s otevřenou hlavou a hledat ta nejlepší řešení. Chci podporovat zánik velkochovů a být hlasem těch, kteří jej nemají. Nejefektivnější způsob, jak těchto věcí dosáhnout je kandidovat a mluvit, dělám obojí.

Bio

Anna Loupová se narodila v Brně v roce 1990 a zde také žije. Vystudovala gymnázium Slovanské náměstí a nedostudovala několik vysokých škol. Vystřídala všeliká zaměstnání i povolání a v současné době se zabývá komunitním obchodem se zbožím z druhé ruky.

Členkou Pirátské strany se stala na podzim roku 2016, kam ji přitáhla touha měnit věci k lepšímu a shoda s pirátskými myšlenkami. Ráda se zaměřuje na témata jako je ekologie a práva zvířat.

Ve volném čase se věnuje divadlu, zahradě, cyklistice, cestování, čtení a focení.

Navrhni úpravu