Program Pirátů PRO MČBrno-střed

Pirátský program pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed 5. – 6. října 2018

Doprava a parkování

Cyklostezky

 • Chceme budovat smysluplnou síť bezpečných cyklostezek propojujících Královo Pole s centrem města, navazujících na tah směrem přes Žlutý kopec a v okolí Veveří. Jde nám o komplexní, efektivní a dlouhodobé řešení.

Dokončování infrastrukturních projektů

 • Ačkoliv máme z pozice městské části jen nepřímý vliv na zásadní infrastrukturní projekty, budeme dozorovat a připomínkovat průběh realizace všech dílčích částí.

Parkování

 • Odmítáme schválený květinkový model, který občanům povoluje parkování pouze v okruhu několika ulic v okolí jejich bydliště, tedy dokonce méně než v rámci městské části. Nechceme, aby byli Brňané cizinci ve svém městě a aby byli využíváni jako pokusní králíci pro projekty, které nejsou dostatečně připravené a podložené sběrem relevantních dat a zpětnou vazbou.
 • Podporujeme budování montovaných elevátorových parkovacích domů.
 • Vzhledem k nedostatku parkovacích míst je zbytečné, aby skútry a motorky zabíraly stání pro auta, nebo riskovaly pokuty na chodnících, zlegalizujeme vhodná místa zakreslením malých úsporných stání.

Spolupráce při koordinaci uzavírek

 • Je třeba logicky plánovat stavební práce v konkrétních lokalitách s ohledem na roční období a vytížení infrastruktury.

Efektivnější město

  Blokové čištění

 • Zavedeme logičtější rozvrh prací, aby nedocházelo k velkému úbytku parkovacích míst v čištěné lokalitě při blokovém čištění.

Digitální komunikace s úřady

 • Prověříme procesy v gesci městské části a budeme řešit možnosti jejich digitalizace (např. povolování restauračních zahrádek a dalších záborů, aplikace pro ohlašování problémů ve městě (výmoly a podobně).

Dostupnost veřejných toalet

 • Zaměříme se na zvýšení dostupnosti veřejných toalet v centru, v parcích a na dalších frekventovaných místech.

Zatraktivnění práce pro městskou část

 • Zavedeme možnosti homeoffice a částečných úvazků, případně dalších benefitů pro úředníky MČ, bez nutnosti navyšování rozpočtů na platy. Přitáhne to kvalitnější a lépe motivované zaměstnance, pomůže to i matkám na rodičovské dovolené.

Péče o společný prostor

Boj proti vizuálnímu smogu

 • V mentorském rámci následovat principy definované metodikou dobré praxe a schválené Radou MČ.

Citlivé rekonstrukce historických domů

 • Nesmí se opakovat kauzy typu zastávka Obilní trh. Budeme se inspirovat příklady dobré praxe např. zrekonstruovaný dům na Moravském náměstí od Oskara Pořísky.

Obecní byty ve správě MČ

 • V Brně střed se v současné době nachází 450 neobsazených bytů, což představuje zásadní ekonomickou ztrátu pro rozpočet, protože městská část nejedná se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře. Tyto byty je třeba rekonstruovat a uvolnit k transparentnímu pronájmu v co nejkratší možné době.

Zeleň

 • Potřebujeme více stromů v ulicích, parcích i v rámci parkovišť a pečovat o již existující. S tím je třeba začít již od územního plánování.
 • Chceme upravit zanedbané trávníkové pásy, rekultivovat problémová místa a dohlížet na zachování stavu stromů při stavebních pracích. To vše v rámci rozvíjení komplexní strategie pro snižování teploty a smogu ve městě.
 • Pro komfort lidí i zvířat je třeba rozšířit množství pítek.

Správa majetku města

Tržnice na Zelném trhu

 • MČ pronajala celou tržnici nájemci za “přes dva miliony korun” ročně, ten pronajímá jednotlivé prostory dále, je třeba zrevidovat tento projekt.

Výstaviště

 • Tato krásná a architektonicky hodnotná plocha v centru města s výborným dojezdem pro mnoho tisíc obyvatel je po velkou část roku uzavřená veřejnosti, a proto je třeba ji otevřít i mimo konkrétní akce.

Začlenění koupaliště na Kraví hoře pod Starez

 • Jde o logický krok, jímž se zefektivní správa koupaliště, zákazníkům bude stačit používat jednu předplatní vstupenku (dnes je speciální karta jen na Kraví Horu).

Život v centru

Občanská vybavenost a lokální byznys

 • Dostatek obchodů a služeb ve čtvrti zabrání vylidňování centra města a redukuje automobilovou dopravu směrem k nákupním centrům.

Prostor před hlavním nádražím

 • Je třeba upravit prostor před hlavním nádražím s ohledem na velké množství pěších.

Společenské akce a živost města

 • Chceme udržet a rozvíjet živost MČ a různorodost kulturního života.

Zrušení nesmyslné protialkoholní vyhlášky

 • V současné legislativě je omezení pití alkoholu např. v okolí škol, je proto zbytečné mít k tomu další speciální předpis.
Navrhni úpravu