Znojmo představuje Janu Logrovou: „K politice mě přivedla práce s lidmi bez domova“

Znojmo představuje Janu Logrovou: „K politice mě přivedla práce s lidmi bez domova“

Dnes Vás seznámíme s naší členkou Janou Logrovou, která Piráty zastupuje v Komisi sociální a zdravotní a v Komisi bytové.

Jana je vystudovaná sociální pracovnice a v rámci oboru prošla mnoha praxemi a dobrovolnictvím. Momentálně pracuje jako terénní sociální pracovnice v Kontaktním centru ve Znojmě. Pracovala ale také jako sociální pracovnice s dětmi a mládeží, které jsou v obtížné životní situaci anebo jako terénní sociální pracovnice s lidmi bez domova. Má zkušenosti také jako osobní asistentka v chráněném bydlení a přímou osobní zkušenost má s domácí péčí o prarodiče. Sociální práce je pro ni zkrátka profesí, koníčkem i životním stylem.

Poslední rok je Jana garantkou pirátského Krajského expertního týmu (KET) sociální politiky a zdravotnictví. Členové a členky tohoto týmu se věnují budování sítě odborníků v rámci Jihomoravského kraje a také realizaci vlastních projektů a nápadů.

Byla to právě práce s lidmi bez domova, která ji motivovala k tomu, aby se blíže seznámila s bytovou politikou města. V rámci bytové komise se tedy zaměří především na způsob přidělování městských bytů, který považuje za netransparentní.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články